5. november 2012

Gigantisk vulkanudbrud sætter fortidens klima og mennesker i perspektiv

Det største vulkanudbrud på Jorden i de seneste millioner af år fandt sted i Indonesien for 74.000 år siden, og forskere fra bl.a. Niels Bohr Institutet kan nu sammenkæde det kolossale udbrud med det globale klima og effekterne på de tidlige mennesker. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Climate of the Past Discussions.

Kort over området med Lake Toba markeret

Vulkanen Toba ligger i Indonesien på
øen Sumatra, som ligger tæt på
ækvator.

Vulkanen Toba ligger i Indonesien på øen Sumatra, som ligger tæt på ækvator. Det kolossale udbrud, som fandt sted for 74.000 år siden har efterladt et krater, som er ca. 50 km bredt. Ved udbruddet blev der udslynget 2.500 kubik-kilometer lava – det svarer til den dobbelte volumen af hele Mount Everest. Udbruddet var 5.000 gange større end Mount St. Helens udbruddet i 1980 i USA. Toba er det det største vulkanudbrud på Jorden i de sidste 2 millioner år.

Vulkanudbruddet slyngede kæmpe skyer af aske og svovlsyre op i atmosfæren og helt op i stratosfæren, hvorfra det bredte sig over hele kloden på både den nordlige og sydlige halvkugle og faldt ned som syreregn.

Spor af syreregn i iskapper

"Vi har nu sporet denne syreregn i iskapperne på både Grønland og Antarktis. Vi har længe haft en idé om, i hvilken dybde af iskappen på Grønland, Toba-udbruddet kunne være, men vi fandt ikke aske, så vi kunne ikke være sikre. Men nu har vi fundet den samme serie af syrelag fra Toba i indlandsisen på Grønland og i iskappen på Antarktis. Vi har talt årlagene mellem syretoppene i iskerner fra begge iskapper, og det passer sammen", fortæller iskerneforsker Anders Svensson, Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

"Det betyder, at vi med års nøjagtighed kan sammenligne iskernerne fra Grønland og Antarktis og dermed vores viden om klimaforandringerne på den nordlige og den sydlige halvkugle", pointerer Anders Svensson.

Vulkan aktivitet sammenlignet med sulfat fundet i iskerner

De vulkanske spor af syre (sulfat) fra Toba-vulkanudbruddet er synkrone i
iskernerne fra Grønland og Antarktis.

Der har været mange spekulationer om, hvordan sådan et kæmpeudbrud påvirkede klimaet. De kæmpeskyer af svovlpartikler, der slynges op i stratosfæren lægger sig som en dyne, der skærmer for Solens indstråling, og det bevirker, at Jorden afkøles. Men hvor meget og hvor længe? Modelberegninger har vist, at et sådant kæmpe vulkanudbrud kan bevirke et fald i den globale temperatur på op til 10 grader i årtier.

"I temperaturkurverne fra iskernerne kan vi se, at der ikke sker nogen generel global afkøling, som følge af udbruddet. Der er ganske vist en afkøling og store temperaturudsving på den nordlige halvkugle, men på den sydlige halvkugle bliver det varmere, så den globale afkøling har været kort", siger Anders Svensson.

Konsekvenser for mennesket

Krater efter udbrud

Det kolossale udbrud, som fandt sted for 74.000 år
siden har efterladt et krater, som er ca. 50 km bredt

Men udbruddet kan alligevel have haft store konsekvenser for naturen, miljøet og mennesket i store områder af Asien, hvor man har fundet et tydeligt askelag fra udbruddet. Udbruddet skete på et skæbnesvangert tidspunkt i menneskets forhistorie, omkring det tidspunkt, hvor der var en stor udvandring af vores forfædre, Homo Sapiens fra Afrika mod Asien, og forskere mener, at de tidlige mennesker, der levede så langt som 2000 km væk fra udbruddet i det østlige Indien har været påvirket af udbruddet, der rasede i ugevis.

Arkæologerne er dog voldsomt uenige om, hvad konsekvenserne af Toba-udbruddet har været for de mennesker, der levede i de områder af Asien, som var berørt af udbruddet. Spekulationerne går lige fra næsten ingen påvirkning til hel eller delvis udryddelse af befolkningen i store områder. Materiale fra denne tidsperiode er for gammelt til at kunne dateres ved hjælp af kulstof-14 metoden, og Toba askelaget udgør derfor en meget vigtig referencehorisont.

"Den nye præcise placering af Toba-udbruddet i iskernerne vil sætte de arkæologiske fund ind i en klimatisk sammenhæng, som vil hjælpe med at kaste lys over denne kritiske periode af menneskets forhistorie", siger Anders Svensson.

Artikel i Climate of the Past >>