16. oktober 2012

Tropiske cykloner opstår oftere nu end før

Er der flere tropiske cykloner nu end tidligere? – eller er det bare noget, vi tror, fordi vi idag hører mere om dem via mediedækningen og bedre kan registrere dem med satellitovervågning? Nye forskningsresultater fra Niels Bohr Institutet viser klart, at der er stigende tendens til cykloner, når klimaet er varmere, som i disse år. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Proceedings of the National Academy of Science, PNAS.

Stormflod i New Orleans

Stormfloder betragtes som det farligste og mest
ødelæggende aspekt ved tropiske orkaner.
Undersøgelsen viser, at globalt varme år har været
forbundet med en markant større risiko for ekstreme
stormfloder som den efter Katrina, der i 2005 ramte
New Orleans området og forårsagede altødelæg-
gende oversvømmelser og tusindvis af dødsfald.
[Credit: LCDR Mark Moran, NOAA Corps, NMAO/AOC]

Hvordan kan man undersøge hyppigheden af tropiske cykloner tilbage i tiden, når de ikke er blevet systematisk registret? Idag overvåges cykloner fra satellitter, hvor man kan følge deres udvikling og retning meget nøje. Men det er kun de seneste ca. 40 år, man har kunnet det. Før brugte man observationer fra skibe og fly, men det var ikke systematiske målinger. For at få et langsigtet billede af hyppigheden af cykloner er det nødvendigt at kunne gå længere tilbage i tiden, og bruge en ensartet reference. Klimaforsker Aslak Grinsted i Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet ville derfor gerne finde nogle instrumenter, som har stået og registreret målinger hele tiden gennem en meget lang årrække.

Sammenhæng mellem havniveau og cykloner

"Tropiske cykloner starter typiske ude på Atlanterhavet og bevæger sig ind mod den amerikanske østkyst og den mexikanske golf. Jeg fandt frem til, at der langs den amerikanske østkyst var målestationer, hvor man har registreret det daglige tidevandsniveau helt tilbage til 1923. Jeg har så kigget på hver gang, der skete en hurtig ændring i havniveauet, og jeg kunne se, at der var en tæt sammenhæng mellem pludselige ændringer i havniveauet og historiske beretninger om tropiske storme", fortæller Aslak Grinsted.

Cyklon rammer Amerikansk østkyst

Undersøgelsen bygger på data fra målestationer langs
den amerikanske østkyst, hvor der er registreret det
daglige tidevandsniveau helt tilbage til 1923. Hurtige
ændringer i havniveauet viser, at der har været en
tropisk storm. Kortet viser skydække og hav-
temperaturer, da orkanen Katrina ramte New Orleans
i 2005. Varme nuancer viser havtemperaturer på
over 28° C ,som kan give styrke til orkaner.
[Baggrunden er fra: NASA/GSFC]

Aslak Grinsted havde nu et værktøj til at lave en statistik over hyppigheden af cykloner, der rammer land - helt tilbage til 1923. Han kunne se, at der har været en stigende tendens i antallet af store stormfloder siden 1923.

Sammenhæng mellem cykloner og klima

Sammen med kollegaer i Kina og England har han så kigget på de globale temperaturer i perioden for at se, om der var en trend for større hyppighed af cykloner i et varmere klima. Den globale temperatur er steget 0,7 grad C siden 1923, men der er udsving. F.eks. var der en varmeperiode i 1940'erne, og temperaturen er for alvor steget siden 1980. 

"Vi talte simpelthen, hvor mange ekstreme cykloner med stormfloder, der har været i varme år sammenlignet med kolde år, og vi kunne se, at der var en tendens til flere cykloner i varmere år", siger Aslak Grinsted.

Stormfloder per år

Det sydøstlige USA har oplevet et stigende antal store
stormfloder fra tropiske cykloner siden 1923. Fotoet i
baggrunden viser stormfloden i orkanen Eloise ramte Florida
i 1975. [Graf: A. Grinsted / Foto: NOAA]

Men ikke alle cykloner er lige slemme, og dem med de største stormfloder forårsager mest skade. Cykloner med en styrke som Katrina, der i 2005 ramte New Orleans området og forårsagede altødelæggende oversvømmelser og tusindvis af dødsfald, rammer kysten i gennemsnit med 10–30 års mellemrum.

"Vi har beregnet, at der i varme år er en dobbelt så stor sandsynlighed for ekstreme cykloner som Katrina end i kolde år. Så når det globale klima i fremtiden bliver 3 grader varmere, som forudsigelserne viser, hvad sker der så?", funderer Aslak Grinsted.

Artikel i PNAS >>