Hristiyana Doncheva Bogdanova

Hristiyana Doncheva Bogdanova

Office Trainee

Niels Bohr Institute, Administration
Blegdamsvej 17
København Ø

Phone: +4535337623
Phone (Reception desk): +4535325200
E-mail: hristiyana.bogdanova@nbi.ku.dk