Baggrunden for Niels Bohr 100 års jubilæumsfejringerne

Niels Bohrs atommodel fra 1913 var afgørende for kvanteteoriens udvikling. Snart efter grundlæggelsen i 1921 blev Bohrs institut til et af verdens store centre inden for fysik. Forskere fra hele verden samarbejdede i et unikt forskningsfællesskab, der dannede konteksten for betydningsfulde fremskridt såsom kvantemekanikken og dens fortolkning i 1920’erne eller kernefysikkens oprindelse i 1930’erne.

Niels Bohr Institutet

Ud over de betydningsfulde fremskridt inden for selve fysikken, der er knyttet til Bohr og hans institut, og som havde en fundamental betydning for vores moderne verden og dens forståelse, var det især Bohrs nytænkende og kosmopolitiske verdenssyn samt hans filosofiske og politiske tanker, der gjorde København til en intellektuel højborg og Bohr selv til en inspirationskilde med en rækkevidde langt ud over fysikken. 

I dag fortsætter Niels Bohr Institutet med at leve op til Bohrs ånd ved at opretholde det enestående internationale forskningsmiljø, der har været karakteristisk for instituttets første århundrede, og ved at tackle det 21. århundredes store forskningsspørgsmål i mange forskellige områder.

Officiel 100 års jubilæumsfejring

Den 3. marts 1921 blev Niels Bohr Institutet indviet. Indvielsen på Blegdamsvej skete med deltagelse af det officielle Danmark ved daværende Statsminister Niels Neergaard.

Niels Bohr Institutets Æresmedalje

Den officielle jubilæumsfejring af Niels Bohr Institutet vil foregå i Auditorium A, Blegdamsvej d. 3. marts 2022 om formiddagen med inviterede gæster herunder Kronprinsen og Statsministeren. 

Fejringen den 3. marts 2022 vil fortsætte om eftermiddagen med en fejring med de studerende og en middag for de ansatte om aftenen.  

Niels Bohr Institutets Æresmedaljer

Niels Bohr Institutets æresmedalje blev indstiftet i 2010 i anledning af 125-året for Niels Bohrs fødsel. Æresmedaljen bliver hvert år tildelt en særligt fremragende forsker, der arbejder i Niels Bohrs ånd: Internationalt samarbejde og udveksling af viden.

Niels Bohr Institutet vil i 2021 uddele to æresmedaljer til fysikere, der på hver sin måde er en prominent repræsentant inden for sit felt.