Baggrund for fejringerne af Niels Bohr Institutets 100-års jubilæum

FEJRINGER:

Niels Bohrs atommodel fra 1913 var afgørende for kvanteteoriens udvikling. Efter grundlæggelsen i 1921 blev Bohrs institut til et af verdens store centre inden for fysik. Forskere fra hele verden samarbejdede i et unikt forskningsfællesskab, der dannede rammerne for vigtige fremskridt såsom kvantemekanikken i 1920’erne og kernefysikken i 1930’erne.

Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17

Ud over de betydningsfulde fremskridt inden for selve fysikken, som havde en fundamental betydning for vores moderne verden, var det især Bohrs nytænkende verdenssyn samt hans filosofiske og politiske tanker, der gjorde København til en intellektuel højborg og Bohr selv til en inspirationskilde ud over fysikken. 

Formålet med grundlæggelsen af Niels Bohr Institutet i 1921 var oprindeligt kun at have fokus på den teoretiske del af fysik, men fordi teoretisk og eksperimentel fysisk går hånd i hånd, så havde man allerede i 1923 formået at finde det manglende grundstof Hafnium på det periodiske system.

I dag fortsætter Niels Bohr Institutet med at leve op til Bohrs ånd ved at opretholde et enestående forskningsmiljø, hvor det internationale samarbejde er i fokus, som har været karakteristisk for instituttets siden dets begyndelse, og som stadigvæk tackler det 21. århundredes store forskningsspørgsmål i mange forskellige områder.

Bohr Centennial: New Frontiers in Physics d. 2.-4. marts 2022

For at fejre Niels Bohr Institutet den 3. marts 2022, vil instituttet starte fejringen med en videnskabelig konference den 2.-4. marts 2022. 

Formålet med konferencen er at bringe de forskellige banebrydende forskningsfelter, der i dag rummes på Niels Bohr Institutet på banen og dermed have et bredt forskningsmæssigt fokus. Dertil vil fokusset også være på det innovative international forskningsmiljø, som på mange forskellige områder berører de store udfordringer i det 21. århundredede.

Niels Bohr Institutets Æresmedalje

Officiel 100 års jubilæumsfejring

Niels Bohr institutet blev indviet den 3. marts 1921. Indvielsen på Blegdamsvej skete med deltagelse af den daværende Statsminister Niels Neergaard.

Den officielle jubilæumsfejring af Niels Bohr Institutet vil foregå kl. 10.00 – 12.30 d. 3. marts 2022 på Københavns Rådhus med inviterede gæster herunder Kronprinsen og Uddannelses- og Forskningsministeren. 

Den 3. juni 2022 vil fejringen af jubilæerne fortsætte med en stor fælles fest for alle Niels Bohr Institutets ansatte og studerende. 

Niels Bohr Institutets Æresmedaljer

Æresmedaljerne vil som en del af den officielle fejring d. 3. marts 2022 blive uddelt af Niels Bohr Institutet til tre fysikere, der på hver sin måde er en prominent repræsentant inden for sit felt.

Niels Bohr Institutets æresmedalje blev oprettet i 2010 i anledning af 125-året for Niels Bohrs fødsel. Æresmedaljen bliver hvert år tildelt en særligt fremragende forsker, der arbejder i Niels Bohrs ånd: Internationalt samarbejde og udveksling af viden.

Læs mere om Niels Bohr Institutets Æresmedaljer