17. juni 2021

Baggrunden for Niels Bohr 100 års jubilæumsfejringerne

Fejringer:

Niels Bohrs atommodel fra 1913 var afgørende for kvanteteoriens udvikling. Snart efter grundlæggelsen i 1921 blev Bohrs institut til et af verdens store centre inden for fysik. Forskere fra hele verden samarbejdede i et unikt forskningsfællesskab, der dannede rammerne for vigtige fremskridt såsom kvantemekanikken i 1920’erne og kernefysikkens oprindelse i 1930’erne.

Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17
Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17

Ud over de betydningsfulde fremskridt inden for selve fysikken, der er knyttet til Bohr og hans institut, og som havde en fundamental betydning for vores moderne verden, var det især Bohrs nytænkende og kosmopolitiske verdenssyn samt hans filosofiske og politiske tanker, der gjorde København til en intellektuel højborg og Bohr selv til en inspirationskilde med en rækkevidde langt ud over fysikken. 

I dag fortsætter Niels Bohr Institutet med at leve op til Bohrs ånd ved at opretholde et enestående forskningsmiljø, hvor det international samarbejde er i fokus, som har været karakteristisk for instituttets siden dets begyndelse, og som stadigvæk tackler det 21. århundredes store forskningsspørgsmål i mange forskellige områder.

Officiel 100 års jubilæumsfejring

Den 3. marts 1921 blev Niels Bohr Institutet indviet. Indvielsen på Blegdamsvej skete med deltagelse af det officielle Danmark under den daværende Statsminister Niels Neergaard.

Den officielle jubilæumsfejring af Niels Bohr Institutet vil foregå d. 3. marts 2022 om formiddagen på Blegdamsvej i Auditorium A med inviterede gæster herunder Kronprinsen og Statsministeren. 

Den videnskabelige fejring vil foregår fra d. 2. - 4. marts. Læs mere om dette under konferencer.

Den 3. juni 2022 vil fejringen af jubilæerne fortsætte med en stor fælles fest for alle Niels Bohr Institutets ansatte og studerende. 

Niels Bohr Institutets Æresmedalje

Niels Bohr Institutets Æresmedaljer

Som en del af den officielle fejring d. 3. marts 2022 vil Niels Bohr Institutet uddele to æresmedaljer til fysikere, der på hver sin måde er en prominent repræsentant inden for sit felt.

Niels Bohr Institutets æresmedalje blev oprettet i 2010 i anledning af 125-året for Niels Bohrs fødsel. Æresmedaljen bliver hvert år tildelt en særligt fremragende forsker, der arbejder i Niels Bohrs ånd: Internationalt samarbejde og udveksling af viden.