Forelæsninger og Konferencer

Ringforelæsninger

I 2022 vil Niels Bohr Arkivet og Niels Bohr Institutet arrangere en række offentligt tilgængelige ringforelæsninger med forskere fra forskellige forskningsfelter på Københavns Universitet. Hver Ringforelæser vil adressere et overordnet tema ud fra sit eget faglige perspektiv, således at både tilhørere og de forskellige foredragsholdere, der har bidraget til ringforelæsningen, vil kunne opdage fælles interesser, og at potentiel synergi kan opstå og dermed hjælpe med til at skabe mere sammenhængende forskning på Københavns Universitet.

Auditorium A, Niels Bohr Institutet

Foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i København

Folkeuniversitetet i København vil i 2022 arrangere en offentligt tilgængelig foredragsrække om relevante forskningsemner inden for fysik.

Foredragene vil finde sted i Auditorium A på Blegdamsvej 17 og sker i samarbejde med Niels Bohr Akademiet.

Foredragsrække i samarbejde med Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)

Selskabet for Naturlærens Udbredelse vil i 2022 arrangere en foredragsrække om Niels Bohr og kvantemekanik. Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. SNU fokuserer på formidling – af det bedste og nyeste. Niels Bohr var formand for SNU i 27 år.

Foredragene vil finde sted i Auditorium 1 på HCØ, Københavns Universitet og sker i samarbejde med Niels Bohr Institutet.

Auditorium A, Niels Bohr Institutet

Foredragsrække ved Udenrigspolitisk Selskab

Udenrigspolitiske aspekter i den naturvidenskabelige forskning - i anledning 100 året for oprettelse af Niels Bohr Institutet. 

Foredragsrække med fokus på naturvidenskabens internationale aspekter og relevans for dansk udenrigspolitik. Målgruppen er interesserede og engagerede folk i Danmark herunder medlemmer af Det Udenrigspolitiske Selskab samt brugere af det Kongelige Bibliotek, politikere og embedsmænd, der beskæftiger sig med udenrigspolitik.  

Se foredragsrækken og tilmelding her >>

 

Øvrige foredrag under planlægning

I samarbejde med Niels Bohr Institutet planlægger en række kulturinstitutioner foredragsrækker/samtaler, som med et kulturelt islæt sætter emner omkring Niels Bohr i relief.

Konferencer

Videnskabelig markering d. 2.-3. marts 2022

I forbindelse med den officielle fejring af Niels Bohr Institutet den 3. marts 2022, vil instituttet starte fejringen med en videnskabelig konference den 2.-3. marts 2022.  Det er tanken at konferencen vil tage afsæt i de forskellige banebrydende forskningsfelter, der i dag rummes på Niels Bohr Institutet og dermed have et bredt forskningsmæssigt fokus.   

International konference: An Open World

I Niels Bohrs ånd vil Niels Bohr Institutet igangsætte planlægning af en international konference, som samler internationale forskere og beslutningstagere til en heldags konference om, hvordan åben adgang til information og forskningssamarbejder på tværs af kontinenter og nationer kan hjælpe menneskeheden til at løse de globale udfordringer, som verden står overfor.

International konference: Crossing the Disciplinary Boundaries of Physics

Niels Bohr Arkivet står i spidsen for en international konference, som vil danne ramme om en debat om fysikkens tværfaglighed historisk set og i fremtiden. Ved særligt at fokusere på grænserne mellem fysik og sundhedsfaglige discipliner vil konferencen adressere tværfagligheden i fysikken ud fra et historisk og samtidigt perspektiv såvel som ud fra den banebrydende fremtidige forskning.   

I løbet af konferencen vil et stort og offentligt tilgængeligt arrangement finde sted, hvor gennemgående perspektiver fra konferencen vil blive præsenteret.

Konferencen planlægges i et samarbejde mellem Niels Bohr Arkivet, Niels Bohr Internationale Akademi og Niels Bohr Institutet.

Konferencen vil blive afholdt i august 2022.

International konference for fysikstuderende: International Conference for Physics Students 2021 (ICPS)

Den internationale sammenslutning af fysikstuderende (IAPS) er en verdensomspændende sammenslutning af fysikstuderende og studenter foreninger som arbejder for at fremme fredeligt samarbejde mellem dem. I 2021 vil deres årlige møde blive transmitteret fra København ved Niels Bohr Institutet.

Arrangørerne af ICPS 2021 Copenhagen er en gruppe studerende fra Niels Bohr Institutet.

Konferencen bliver omlagt til en online konference og vil finde sted i august 2021.