17. juni 2021

Forelæsninger

Ringforelæsninger:

I 2022 vil Niels Bohr Arkivet og Niels Bohr Institutet arrangere en række offentligt tilgængelige ringforelæsninger med forskere fra forskellige forskningsfelter på Københavns Universitet. Hver Ringforelæser vil adressere et overordnet tema ud fra sit eget faglige perspektiv, således at både tilhørere og de forskellige foredragsholdere, der har bidraget til ringforelæsningen, vil kunne opdage fælles interesser, og at potentiel synergi kan opstå og dermed hjælpe med til at skabe mere sammenhængende forskning på Københavns Universitet.

Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17

Foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i København

Folkeuniversitetet i København vil i 2022 arrangere en offentligt tilgængelig foredragsrække om relevante forskningsemner inden for fysik.

Foredragene vil finde sted i Auditorium A på Blegdamsvej 17 og sker i samarbejde med Niels Bohr Akademiet.

Foredragsrække i samarbejde med Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)

Selskabet for Naturlærens Udbredelse vil i 2022 arrangere en foredragsrække om Niels Bohr og kvantemekanik. Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste fremskridt inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for erhvervslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. SNU fokuserer på formidling – af det bedste og nyeste. Niels Bohr var formand for SNU i 27 år.

Foredragene vil finde sted i Auditorium 1 på HCØ, Københavns Universitet og sker i samarbejde med Niels Bohr Institutet.

Auditorium A, Niels Bohr Institutet

Foredragsrække ved Udenrigspolitisk Selskab

Udenrigspolitiske aspekter i den naturvidenskabelige forskning - i anledning 100 året for oprettelse af Niels Bohr Institutet. 

Foredragsrække med fokus på naturvidenskabens internationale aspekter og relevans for dansk udenrigspolitik. Målgruppen er interesserede og engagerede folk i Danmark herunder medlemmer af Det Udenrigspolitiske Selskab samt brugere af det Kongelige Bibliotek, politikere og embedsmænd, der beskæftiger sig med udenrigspolitik.  

Se foredragsrækken og tilmelding her >>

Øvrige foredrag under planlægning

I samarbejde med Niels Bohr Institutet planlægger en række kulturinstitutioner foredragsrækker/samtaler, som med et kulturelt islæt sætter emner omkring Niels Bohr i relief.