Konferencer

Konference

Kommende konferencer

Bohr Centennial: New Frontiers in Physics d. 2.-4. marts 2022

For at fejre Niels Bohr Institutet den 3. marts 2022, vil instituttet starte fejringen med en videnskabelig konference den 2.-4. marts 2022. 

Formålet med konferencen er at bringe de forskellige banebrydende forskningsfelter, der i dag rummes på Niels Bohr Institutet på banen og dermed have et bredt forskningsmæssigt fokus. Dertil vil fokusset også være på det innovative international forskningsmiljø, som på mange forskellige områder berører de store udfordringer i det 21. århundredede.

International konference: Crossing the Disciplinary Boundaries of Physics

Niels Bohr Arkivet står i spidsen for en international konference, som vil danne ramme om en debat om fysikkens tværfaglighed. Ved særligt at fokusere på grænserne mellem fysik og sundhedsfaglige discipliner vil konferencen adressere tværfagligheden i fysikken ud fra et historisk og samtidigt perspektiv såvel som ud fra den banebrydende fremtidige forskning.   

I løbet af konferencen vil et stort og offentligt tilgængeligt arrangement finde sted, hvor gennemgående perspektiver fra konferencen vil blive præsenteret.

Konferencen planlægges i et samarbejde mellem Niels Bohr Arkivet, Niels Bohr Internationale Akademi og Niels Bohr Institutet.

Konferencen vil blive afholdt i august 2022.

International konference: An Open World

I Niels Bohrs ånd har Niels Bohr Institutet planlagt en international konference, som samler internationale forskere og beslutningstagere til en heldags konference om, hvordan åben adgang til information og forskningssamarbejder på tværs af kontinenter og nationer kan hjælpe menneskeheden til at løse de globale udfordringer, som verden står overfor.

Konferencen vil blive afholdt i november 2022.

Tidligere afholdte konferencer

International konference for fysikstuderende: International Conference for Physics Students 2021 (ICPS)

Den internationale sammenslutning af fysikstuderende (IAPS) er en verdensomspændende sammenslutning af fysikstuderende og studenter foreninger som arbejder for at fremme fredeligt samarbejde mellem dem. I 2021 vil deres årlige møde blive transmitteret fra København ved Niels Bohr Institutet.

Arrangørerne af ICPS 2021 Copenhagen er en gruppe studerende fra Niels Bohr Institutet.

Konferencen blev omlagt til en online konference og fandt sted i august 2021.