Offentlige Foredrag

Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17

 

Foredragsrække ved Udenrigspolitisk Selskab

Udenrigspolitiske aspekter i den naturvidenskabelige forskning - i anledning 100 året for oprettelse af Niels Bohr Institutet. 

Foredragsrække med fokus på naturvidenskabens internationale aspekter og relevans for dansk udenrigspolitik. Målgruppen er interesserede og engagerede folk i Danmark herunder medlemmer af Det Udenrigspolitiske Selskab samt brugere af det Kongelige Bibliotek, politikere og embedsmænd, der beskæftiger sig med udenrigspolitik.  

Se foredragsrækken og tilmelding her >>

Læs mere om eller tilmeld dig den første Niels Bohr Talk i rækken, der handler om Udforskning af Mars her.

Foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i København

Folkeuniversitetet i København vil i 2022 arrangere en offentligt tilgængelig foredragsrække, hvor fem forskere vil fortælle om fem relevante forskningsemner inden for moderne teoretisk fysik.

Formålet med denne foredragsrække er at vise et glimt af nogle af de mest aktuelle spørgsmål, idéer og metoder ved det 21. århundredes videnskabelige frontlinje. Alle foredragene vil blive afholdt på engelsk i det berømte Auditorium A på Blegdamsvej 17.

  1. Quantum world without quantum uncertainty ved Eugene Simon Polzik
  2. When space-time shakes: gravitational waves from black holes ved Poul Henrik Damgaard
  3. From quanta to quasars : From the smallest to the largest scales ved Anja C. Andersen
  4. Life on other planets -- Does it exist? ved Uffe Gråe Jørgensen
  5. Models of Life: From genes to epidemics ved Kim Sneppen

 Se nærmere for datoer for arrangementerne på Folkeuniversitets egen hjemmeside, som vil blive opdateret til start december.

Foredragsrække i samarbejde med Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)

Selskabet for Naturlærens Udbredelse vil i 2022 arrangere en foredragsrække om Niels Bohr og kvantemekanik. Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste fremskridt inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for erhvervslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. SNU fokuserer på formidling – af det bedste og nyeste. Niels Bohr var formand for SNU i 27 år.

Foredragene vil finde sted i Auditorium 1 på HCØ, Københavns Universitet og sker i samarbejde med Niels Bohr Institutet.

Auditorium A, Niels Bohr Institutet

Tidligere foredrag

Videnskabssaloner for studerende ved Det Kongelige Bibliotek:

Det Udenrigspolitiske Selskab sætter til efteråret videnskaben til debat til tre Videnskabssaloner i Det Kgl. Biblioteks Den Gamle Læsesal, når landets skarpe tænkere går i dialog om tre af de problemstillinger, forskningen i dag forsøger at løse for at give fremtiden de bedste vilkår. De tre problemstillinger der tages op er: Ligestilling i forskningsverdenen, klimaet som kampplads i international politik og vilkårene for fremtidens forskning.

Første videnskabssalon: Kvinder i Kosmos med Anja C. Andersen

En hver ved, at Isaac Newton opdagede tyngdekraften, at Charles Darwin opdagede evolutionen, og at Albert Einstein opdagede relativitetsteorien. Vigtige opdagelser, som på hver deres måde har formet videnskaben, som vi kender den i dag. Men hvad med kvindernes opdagelser? Kvindernes opdagelser er mange og signifikante, men alligevel bliver de gang på gang glemt, når naturvidenskabens kanon genfortælles i lærebøger og historiebøger.

Læs mere om arrangementet her >>

Anja C. Andersen er professor i astronomi og astrofysik på Niels Bohr Institutet. Hun forsker i stjernestøv, hvor hun kortlægger, hvordan støv dannes i universet, og hvilken betydning støv har for dannelsen af planeter og stjerner.

Tilmeld dig gratis til arrangementet her >>

Anden videnskabssalon: Fremtidens helt: Klimaforskeren

Permafrosten på vores jord smelter i et hidtil uset tempo. Det udløser en masse drivhusgasser, og vi befinder os på et tipping point for global opvarmning, hvis man spørger det internationale forskersamfund. Graden af internationalt politisk samarbejde mellem nationer vil afgøre, om vi kan stoppe de stigende temperaturer. 

Mere end 200 medicinske tidsskrifter enedes i september om et fælles statement, hvor de i direkte vendinger kritiserer klodens regeringer for ikke at gøre nok for at bremse den globale opvarmning.Alt dette udfordrer vores traditionelle syn på forskeren. I klimasagen indtager forskeren nemlig ikke længere blot en konstaterende rolle, men opfordrer i stigende grad til aktivisme og handling.

Læs mere om arrangementet her >>

Klimaforskere Olaf Corry og Veli-Pekka Tynkkynen fortæller i dette arrangement om deres hverdag og håb for, hvad ny viden kan bidrage med, samtalen modereres af Charlotte Flindt Pedersen fra Det Udenrigspolitiske Selskab.

Tilmeld dig gratis til arrangementet her >>

Tredje videnskabssalon: Danmarks næste nobelprismodtager

Kan dansk forskning markere sig i konkurrencen om de store internationale videnskabsresultater? Og hvorfor er det vigtigt for Danmark at blive førende indenfor naturvidenskabelig forskning?

På et kollegietag sammen med en veninde en klar sommeraften så den 22-årige Albert Sneppen pludselig løsningen på et problem, som han havde tænkt på længe: Sorte huller opfører sig som spejle, men ingen havde hidtil kunnet bevise hvorfor. De to talte om Alberts idé, der senere skulle vise sig at blive en banebrydende opdagelse.Oplevelsen minder om, hvad der skete på Niels Bohr Institutet for godt 100 år siden. Her mødtes forskere fra hele verden og afprøvede deres idéer. Alene fra Niels Bohr Institutet kom der minimum fire Nobelprismodtagere. Og Danmark har inden for flere videnskabelige felter produceret en række banebrydende forskere som Inge Lehmann, H.C. Ørsted og Tycho Brahe.

Læs mere om arrangementet her >>

Kandidatstuderende på Niels Bohr Institutet og The Cosmic Dawn Center Albert Sneppen og administrerende direktør ved forskningsfaciliteten European XFEL i Hamborg Robert Feidenhans'l vil i denne omgang af Videnskabssaloner dykker ned i det særlige ved Niels Bohr Institutet, som gjorde, at internationale forskere inden for teoretisk fysik valfartede til København.