Offentlige Foredrag

Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17

Foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i København

Efterår 2022

Formålet med forelæsningsrækken er i anledning af Niels Bohr Instituttets 100 års jubilæum at vise et glimt af nogle af de områder, som instituttet er internationalt førende indenfor. Fem forskellige forskere fra Niels Bohr Instituttet præsenterer emner indenfor moderne fysik i kontekst af instituttets jubilæum og uddelingen af nobelprisen til Niels Bohr i 1922. Forelæsningerne finder sted i det sagnomspundne Auditorium A på Blegdamsvej 17. 

Forelæsningsrækken er blevet til i samarbejde med Niels Bohr Internationale Akademi, der blev grundlagt i 2007 som en forskningsenhed under Niels Bohr Instituttet for at tiltrække unge forskningstalenter fra hele verden til Danmark.

  1. Two-Dimensional Superconductor-Semiconductor Arrays ved Charles Marcus (OBS! Forelæsning foregår på engelsk)
  2. Fra Niels Bohr’s atommodel til moderne en-foton lyskilder ved Peter Lodahl
  3. Tales of Cosmic Booms ved Irene Tamborra (OBS! Forelæsning foregår på engelsk)
  4. Moderne kvantefysik og anvendelser ved Jan W. Thomsen
  5. Sorte huller: fra kuriositet til en vigtig brik i Universets udvikling ved Marianne Vestergaard

Link til hjemmeside med program og tilmelding kommer snarest.

Foredragsrække i samarbejde med Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)

Selskabet for Naturlærens Udbredelse vil i 2022 arrangere en foredragsrække om Niels Bohr og kvantemekanik. Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste fremskridt inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for erhvervslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. SNU fokuserer på formidling – af det bedste og nyeste. Niels Bohr var formand for SNU i 27 år.

Foredragene vil finde sted i Auditorium 1 på HCØ, Københavns Universitet og sker i samarbejde med Niels Bohr Institutet.

Kommende foredrag

Bliver løbende opdateret....

 

Tidligere foredrag

- Einsteins bidrag til kvantemekanikken
- Niels Bohr og Risø
- Niels Bohr Institutet: En dynamo for dansk forskning ved CERN
- The Copenhagen Spirit: A History of the Niels Bohr Institute
- Sten og rumskrot

Læs mere om foredragene på SNUs hjemmside

Auditorium A, Niels Bohr Institutet

Tidligere foredrag

Niels Bohr Special: Atommodellen, Korrespondens-princippet og Komplementaritet

I forbindelse med Bloom, en festival om natur og videnskab i Søndermarken, vil tre eksperter fortælle om Niels Bohrs tre mest banebrydeende videnskabelige ideer.

Hør den danske Niels Bohr-ekspert og videnskabshistoriker Helge Kragh fortælle om atommodellen, som revolutionerede vores forståelse af, hvordan elektronerne bevæger sig rundt om atomkernen.

Lyt også med, når den amerikanske videnskabsfilosof Hans Halvorson fortæller om korrespondens-princippet – et begreb, der tillod Niels Bohr at binde bro mellem kvantemekanikken og den klassiske fysik.

Sidst, men ikke mindst, vil lektor Anja Skaar Jacobsen fortælle om komplementaritet, som er Bohrs hjernevridende idé om, at to indbyrdes modstridende beskrivelser af et fænomen kan være lige rigtige og lige forkerte på én gang.

Læs mere på Blooms hjemmeside

Foredragsrække ved Udenrigspolitisk Selskab

Udenrigspolitiske aspekter i den naturvidenskabelige forskning - i anledning 100 året for oprettelse af Niels Bohr Institutet. 

Foredragsrække med fokus på naturvidenskabens internationale aspekter og relevans for dansk udenrigspolitik. Målgruppen er interesserede og engagerede folk i Danmark herunder medlemmer af Det Udenrigspolitiske Selskab samt brugere af det Kongelige Bibliotek, politikere og embedsmænd, der beskæftiger sig med udenrigspolitik.  

Læs mere om eller tilmeld dig den første Niels Bohr Talk i rækken, der handler om Udforskning af Mars

Videnskabssaloner for studerende ved Det Kongelige Bibliotek:

Det Udenrigspolitiske Selskab sætter til efteråret videnskaben til debat til tre Videnskabssaloner i Det Kgl. Biblioteks Den Gamle Læsesal, når landets skarpe tænkere går i dialog om tre af de problemstillinger, forskningen i dag forsøger at løse for at give fremtiden de bedste vilkår. De tre problemstillinger der tages op er: Ligestilling i forskningsverdenen, klimaet som kampplads i international politik og vilkårene for fremtidens forskning.

Første videnskabssalon: Kvinder i Kosmos med Anja C. Andersen
Anden videnskabssalon: Fremtidens helt: Klimaforskeren
Tredje videnskabssalon: Danmarks næste nobelprismodtager

Se foredragsrækken og tilmelding her >>

Foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet i København

Forår 2022

Folkeuniversitetet i København vil i 2022 arrangere en offentligt tilgængelig foredragsrække, hvor fem forskere vil fortælle om fem relevante forskningsemner inden for moderne teoretisk fysik.

Formålet med denne foredragsrække er at vise et glimt af nogle af de mest aktuelle spørgsmål, idéer og metoder ved det 21. århundredes videnskabelige frontlinje. Alle foredragene vil blive afholdt på engelsk i det berømte Auditorium A på Blegdamsvej 17.

  1. Quantum world without quantum uncertainty ved Eugene Simon Polzik
  2. When space-time shakes: gravitational waves from black holes ved Poul Henrik Damgaard
  3. From quanta to quasars : From the smallest to the largest scales ved Anja C. Andersen
  4. Life on other planets -- Does it exist? ved Uffe Gråe Jørgensen
  5. Models of Life: From genes to epidemics ved Kim Sneppen

Læs mere om programmet og tilmeldingen på Folkeuniversitetets hjemmeside.