Videnskabsåret 2022

Videnskabsaaret-2022

Niels Bohr Institutet er initiativtager til et nationalt videnskabsår i 2022, som jubilæumsfejringerne er en del af.

Videnskabsår22 er et selvstændigt projekt med egen økonomi og egne platforme, og sker i samspil med FN’s udnævnelse af 2022 til ”International Year of Basic Sciences for Development”.

Videnskabsår22 tager sit udgangspunkt i de visioner, Niels Bohr havde for fysikken, naturvidenskaben, globalt samarbejde og fredelig sameksistens, og fejrer både nysgerrighed og kreativ tankevirksomhed i Bohrs ånd.

Videnskabsår22 vil række ud til et bredt publikum og formidle om videnskab med det overordnede formål at få et øget og målrettet fokus på videnskabs betydning, således at danskere, både børn og voksne, på et oplyst grundlag bliver i stand til at forstå verden omkring os.

Hans Kongelig Højhed Kronprins Frederik er protektor for projektet.

Læs mere om Videnskabsår22