8. december 2010

Kim Splittorff får millionstøtte fra Forskningsråd

Kim Splittorff, der er lektor på Niels Bohr Institutet, får bevilling på 8½ mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram, Sapere Aude, der betyder "hav mod til at tænke selv". Det er det mod og selvstændige tænkning, som kendetegner de dygtigste forskere, og bevillingen skal give forskningens elite de bedste muligheder for at skabe banebrydende resultater.

For Kim Splittorff er det intet mindre end universets uopklarede gåder, han forsker i. Han er teoretiker og prøver at beregne, hvordan det tidlige univers for 13.7 milliarder år siden så ud, og hvilken fysisk tilstand, der herskede. Eksperimentalfysikerne prøver at genskabe denne tilstand af ur-universet med atomkerne-kollisioner i partikelacceleratoren på CERN og ad dén vej opklare fysikkens gåder. 

"Ved at kombinere den teoretiske og den eksperimentelle indsats kan vi få afgørende indsigt og skabe nye banebrydende resultater", siger Kim Splittorff. Han forsker i såkaldte symmetrier og har fokus på, hvordan kernestof opfører sig, når der er en ubalance mellem kvarker og anti-kvarker. I øjeblikkene efter Big Bang var universet domineret af en cocktail eller ursuppe bestående af frie kvarker og gluoner. Denne cocktail fik dog hurtigt en ganske anden karakter. Kvarkerne og gluonerne fandt sammen i de tæt bundne partikler, der dominerer vores univers idag. Det er de partikler, der er atomernes og stoffernes byggesten.

Skjulte egenskaber

Men idet kvarker og gluoner blev tæt bundet sammen i partikler, blev deres fysiske egenskaber skjult. På CERN prøver man med enorm stor kraft at smadre atomkerner mod hinanden for at skabe en tæt og varm tilstand af kernernes fundamentale elementarpartikler og studere dem i store detektorer. Også teoretisk kræver det forskernes ypperste for at beregne kvarkernes egenskaber og forstå deres fysik.

 

Figuren viser, hvordan en tæthed bliver svingende,
når der ikke er
balance mellem kvarker og anti-
kvarker. Det betyder, at det er
svært at lave teore-
tiske beregninger for ursuppen af kvarker og
gluoner. Så for at forstå faserne af tæt kernestof, er det
vigtigt at
kunne kontrollere de ekstreme svingninger i computerberegninger.

"Min forskning har afsløret et tæt bånd mellem de stærke kernekræfters symmetrier og det problem, der forhindrer direkte udregninger. Forskningsprojektet vil udnytte denne afgørende nye indsigt til at designe og udforske nye teoretiske redskaber og dermed skabe mulighed for en mere direkte sammenligning mellem fysiske eksperimenter og teoretiske beregninger". udtaler Kim Splittorff.

Bevillingen på 8½ mio. kr. over 4 år vil blive brugt til at danne en forskningsgruppe ved blandt andet at ansætte to forskere i post.doc.-stillinger.

Ialt har 31 forskere fra hele landet og alle forskningsfelter modtaget Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskerbevilling. Alle bevillingsmodtager vil blive hædret på EliteForsk-konferencen den 27. januar 2011.

Fakta om Sapere Aude
Sapere (tryk på første stavelse) betyder at tænke, forstå, reflektere. Der er vægt på den selvstændige brug af fornuften. Aude betyder at vove eller have mod. En direkte oversættelse kunne være 'hav mod til at tænke selv' eller ’vov den frie tanke’ – udtrykket er kendt fra den tyske filosof Immanuel Kant som et slogan for oplysningstiden.