14. september 2010

UNESCOs Niels Bohr Guldmedalje til fremtrædende fysikere

Tre af verdens fremtrædende forskere får i dag tildelt UNESCOs Niels Bohr Guldmedalje for deres særlige bidrag til banebrydende forskning i fysik. De tre forskere er professor John Pendry fra Imperial College i London, professor Timothy Berners-Lee fra MIT, Boston og professor Kip S. Thorne fra Caltech, Pasadena. Alle tre forskere er i Nobelprisklassen.

UNESCO er FNs organisation for uddannelse, kultur og videnskab og arbejder for at fremme fred og oplysning i verden. UNESCOs Niels Bohr Guldmedalje blev indstiftet i 1985 i anledning af hundredeåret for Niels Bohrs fødsel og er blevet uddelt i 1998, 2005 og nu i 2010. Medaljen gives til forskere, der har ydet en fremragende indsats indenfor fysisk grundforskning - en forskning, som ydermere har fået eller vil kunne få afgørende indflydelse på verdens gang.

Den særlige faglige komité af højt estimerede fysikere med professor Jens Jørgen Gaardhøje, Niels Bohr Institutet som formand, har udnævnt tre forskere til dette års UNESCOs Niels Bohr Guldmedalje.

Professor Sir John Pendry, Imperial College, London får medaljen for sit epokegørende bidrag i udviklingen af metamaterialer, dvs. materialer med betydningsfulde og nye usædvanlige optiske egenskaber. Et eksempel er materialer med negative brydningsindekser, der på den måde kan blive 'usynlige'. Det særlige fænomen kaldes cloaking.

Professor Sir Timothy Berners-Lee, Massachusetts Institute of Technology, Boston har stået for udviklingen af hypertekst, the World Wide Web og dermed for fundamentet for det moderne internet. Hans forskning har derfor haft kolossal betydning for hele den globale kommunikation og det moderne informationssamfund, der har ændret hverdagen og livet for hovedparten af klodens befolkning.

Professor Kip Stephen Thorne, California Institute of Technology, Pasadena har ydet banebrydende bidrag til forskningen i sorte huller og gravitationsbølger. Han har stået i spidsen for bestræbelserne på at lede eksperimentelt efter gravitationsbølger, der kan vidne om voldsomme begivenheder i universet. Thorne har arbejdet tæt sammen med John Wheeler, der var medforfatter til Niels Bohrs artikel om kernespaltning (fission) fra 1939.

Guldmedaljerne er skænket af UNESCOs generaldirektør Irina Bokova og uddeles på Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København, hvor undervisningsminister Tina Nedergaard og UNESCOs vice-generaldirektør Getachew Engida overrækker medaljerne.

UNESCOs Niels Bohr Guldmedalje har tidligere været uddelt til blandt andre:

Martin Rees, Cambridge Universitet i England for hans enestående bidrag til moderne astrofysik og især forståelsen af gammaglimt, supermassive sorte huller og den kosmiske mikrobølgestråling.

Herwig Schopper, CERN i Schweiz for hans bidrag til udviklingen af partikel-acceleratorer til atomfysik-forskning og det globale internationale samarbejde, som er basis for forskningen på CERN.

Peter Zoller, Insbruck i Østrig for sin forskning i kvanteoptik og hans pionerarbejde med teorien om sammenfiltring (entanglement) og dets betydning for fremtidens kvantecomputere og kvantekommunikation.

Vitaly Ginzburg, Physical Institute i Moskva for udviklingen af materialer med superledende egenskaber, der ved ekstremt lave temperaturer tillader en elektrisk strøm at passere uden modstand.

Walter Kohn, University of California for udviklingen af en metode til at beregne de elektroniske egenskaber i halvledende og superledende materialer og de elektroniske strukturer i faste stoffers fysik.

Både Vitaly Ginzburg og Walter Kohn har efterfølgende modtaget Nobel Prisen. Mens Martin Rees har fået den svenske Crafoord prisen, der regnes for en uofficiel Nobel Pris indenfor bl.a. astrofysik og geofysik.