27. oktober 2011

Aksel Walløe Hansen - 40 år med Verdens Vejr

Aksel Walløe Hansen har 40 års jubilæum i arbejdet med meteorologi – dvs. det er nu snarere 41½ år, siger han, for han startede allerede med at programmere atmosfæremodeller i 1970, mens han stadig læste. I 1974 blev han færdig som meteorolog på det, der dengang hed Institut for Teoretisk Meteorologi under Københavns Universitet.

Aksel Walløe Hansen Danmarks måske fremmeste vejrekspert, Aksel Walløe Hansen har 40 års jubilæum.  Aksel Walløe Hansen er lektor ved NBI, hvor han forsker i Jordens klima - han er en ægte vejrnørd

Hans speciale er storskala dynamisk meteorologi, dvs. de bølger i atmosfæren, der påvirker Jordens klima. Fra '76 – '77 arbejdede han på ECMWF, European Center for Medium-range Weather Forecast i England og var med til implementere den første realistiske spektralmodel som betød, at man bedre blev i stand til at beregne længere prognoser for vejret globalt. Derefter kom han tilbage til Institut for Teoretisk Meteorologi, som i '84 blev lagt sammen med tre andre institutter til Geofysisk Institut, og nu ville skæbnen, at han indenfor to dage blev institutbestyrer – en stilling han besad i fem år.

I '93 skete der endnu en sammenlægning, hvor Geofysisk Institut blev en del af det nye store Niels Bohr Institutet. Her blev Aksel Walløe formand for undervisningsudvalget og medlem af studienævnet, og en meget stor del af hans arbejde har bestået af administration og undervisning.

"Jeg har været vejleder for jeg ved ikke hvor mange projekter", siger han og nævner mindst 30 specialer, 25 ph.d. afhandlinger og et ukendt antal bachelor projekter.

Men det er også blevet til egne forskningsprojekter, som f.eks. undersøgelse af, hvordan klimaet opfører sig, når ozonlaget formindskes, og han har analyseret data fra klimaet og kalibreret dem med data fra iskerneboringer for på dén måde at opnå klimatiske data, hvor man ser langt tilbage i tiden. Han har også studeret det, der kaldes global dimming, som er den svækkelse af Solens indstråling på Jorden på grund af partikler i atmosfæren, som var markant i 60'erne og 70'erne.

Lige nu er det menneskets energiforbrug og påvirkningen af miljøet, der har hans fokus. "Vores energiforbrug stiger 2 % om året, og hvis ikke vi stopper med det, vil forbruget om 200 år være 100-doblet", fortæller han og siger, at det går ikke. Grøn energi er faktisk heller ikke løsningen, for under alle omstændigheder vil et så stort energiforbrug påvirke Jordens klima.

Aksel Walløes meste energi bruges dog på undervisning, vejledning og ledelse, idet han er viceinstitutleder for undervisning på Niels Bohr Institutet.