8. december 2011

John Renner Hansen fortsætter som institutleder på NBI

John Renner Hansen, der blev ansat som leder af Niels Bohr Institutet i januar 2007, har accepteret en ny tre-årig ansættelsesperiode med start fra 1. januar 2012.

Institutleder John Renner Hansen

Allerede i 2005 startede professor i partikelfysik John Renner Hansen som institutleder under den gamle universitetslov, og der er sket en stor udvikling siden da.

"I 2005 ændrede vi den interne ledelsesstruktur fra afdelinger til forskergrupper og vi har i dag 10 meget velfungerende grupper, som alle på en eller anden måde deltager i centeraktiviteter. Det skaber et dynamisk forskningsmiljø af allerhøjeste karat og en forskningsbaseret uddannelse, der skaber internationalt efterspurgte kandidater. Vi har nu seks store Grundforskningscentre indenfor geofysik, astrofysik, biofysik, kvantefysik og partikelfysik. Yderligere har vi del i et tværgående center for stjerner og planeter. Dertil stor støttet af private og andre offentlige fonde samt EU finansierede bevillinger i et sjældent set omfang", siger John Renner Hansen.

Fremtidens forskningsmiljø

En af de helt store opgaver i de kommende år er etableringen af den nye Niels Bohr Science Park, der skal rumme de fysiske fag, kemi, datalogi, matematik og naturfagenes didaktik. Byggeriet skal være færdigt i 2015.

"I de nye faciliteter kan vi udnytte nærheden til andre fag og synliggøre naturvidenskaben som en kulturbærende del af samfundet", siger John Renner Hansen, der også ser det som en meget stor fordel, at datacentret i forbindelse med forskningsanlægget ESS i Lund kan blive en integreret del af byggeriet. Det vil give meget store fordele for udnyttelse af e-Science for alle forskningsfelter ligesom Københavns Universitets deltagelse i forskningen på ESS vil få kolossal betydning for fremtidens naturvidenskabelige forskning.

John Renner Hansen ser frem til at deltage tre år mere som institutleder, så han kan bidrage med at overføre instituttet til det 21. århundredes forskningsmiljø.