9. december 2011

Mogens Høgh ny generalsekretær i Videnskabernes Selskab

Mogens Høgh Jensen, der er professor i biofysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er udnævnt til generalsekretær i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Mogens Høgh Jensen, der er professor i biofysik, er den nye generalsekretær i Det Kongelige Videnskabernes Selskab.

"Det er en meget ærefuld post at få denne lederstilling i Videnskabernes Selskab, der repræsenterer toppen af danske og udenlandske forskere. Samtidigt er det et vigtigt hverv, der giver det mulighed for at påvirke hele forskningen i Danmark", fortæller Mogens Høgh Jensen, der virkelig glæder sig til at komme i gang med de mange nye opgaver.

Videnskabernes Selskab er en ca. 250 år gammel institution, der blev grundlagt i 1742 med Kong Christian den VI som protektor for det lærde selskab og på initiativ af historikeren professor Hans Gram og lensgreve Johan Ludvig Holstein.

I dag har selskabet 250 danske og 250 udenlandske medlemmer. Fordelingen er ca. to femtedele humanistiske og tre femtedele naturvidenskabelige medlemmer. Ledelsen består af syv personer med en præsident og en generalsekretær i spidsen.

Selskabets formål er at medvirke til at styrke videnskabens stilling i Danmark og fremme forståelsen. Hvert år arrangeres en række offentlige foredrag og forelæsninger med Nobelprismodtagere samt videnskabelige symposier.

"Som generalsekretær vil jeg desuden skulle holde møder med politikere og ministre og sidde i bedømmelseskommiteen for tildeling af forskningspriser og for tildeling af Carlsbergfondets forskningslegater. Så det er på mange måder et hverv med stor indflydelse på den videnskabelige forskning og udbredelsen af forståelsen for videnskab", siger Mogens Høgh Jensen.

Selskabet har til huse i en af Københavns smukkeste bygninger på Dantes Plads i det centrale København.