18. november 2011

Professor Carl Chr. Tscherning bliver Ridder af Dannebrog

Professor på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, Carl Christian Tscherning bliver Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen. Han tildeles ordenen for sin banebrydende forskning og sine mange år som professor.

Carl Christian Tscherning Professor på Niels Bohr Institutet, Carl Christian Tscherning bliver Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.

Dannebrogsordenen er en dansk ridderorden, der blev indstiftet af Christian den 5. i 1671. I begyndelsen var der kun én grad - riddere, og det var fortrinsvis fornemme danske adelspersoner, der blev tildelt ordenen. Men i 1808 reformerede Frederik den 6. betingelserne for at udvide kredsen af personer, der kunne modtage ordenen og belønnes for ’sande fortjenester’, blandt andet for ’fremskridt i videnskab’.

Ridderordenen er nu inddelt i forskellige grader, og C.C. Tscherning er allerede tidligere udnævnt til Ridder af Dannebrog og bliver nu udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.

Jordens form og tyngdefelt

Carl Christian Tscherning er professor i geodæsi, som er læren om Jordens form og dens tyngdefelt. Tyngdekraften henover jordoverfladen varierer på grund af undergrundens forskellighed, og tyngdefeltet er meget kompliceret at beregne. Man skal kombinere stedets position med tyngdekraftens styrke og dens retning (tyngdekraften på en bjergside peger f.eks. ikke lige nedad men skråt indad mod bjergets masse) og de målinger skal kombineres for at få et nøjagtigt mål for tyngdefeltet i et område.

Dannebrogsordenens hvide kors Dannebrogsordenen har hvidt ordensbånd med røde kanter. Ordenstegnet består af et hvidemaljeret kors og en kongekrone med den regerende monarks monogram. Forsiden bærer indskriften: "Gud og Kongen" og Christian 5.s monogram.

Før måtte man vandre rundt og lave spredte punktmålinger. Men Carl Christian Tscherning udviklede computermodeller, der kunne kombinere målinger fra satellitter og data på Jorden til kortlægning af tyngdefeltet. Det banebrydende arbejde blev et gennembrud i udforskningen af Jordens tyngdefelt.

Senest er den europæiske satellit GOCE, der bl.a. bygger på C.C. Tschernings målemetoder, blevet sendt i kredsløb om Jorden og sender nu data, som er med til at tegne en præcis kortlægning af Jordens tyngdefelt i hidtil uovertrufne detaljer.

Carl Christian Tscherning bliver ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen fredag den 18. november. Senere skal han i audiens på Christiansborg, hvor han møder dronning Margrethe og får lejlighed til at takke for ordenen.