12. november 2012

Brian Møller Andersen får 10 mio. til forskning i superledere

Brian Møller Andersen, der er lektor i faststoffysik på Niels Bohr Institutet har fået 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til forskning i nye super superledende materialer.

Brian Møller Andersen

Superledning betyder, at et materiale kan lede strøm uden modstand. I et almindeligt ledende materiale som f.eks. kobber går op til en tredjedel af den elektriske strøm tabt. I et superledende materiale er den ingen tab overhovedet.

Visse metaller kan blive superledende, når de køles ned til næsten det absolutte nulpunkt på 273 minusgrader. Men det er meget besværligt at arbejde med. Inden for de senere år har man opdaget nogle nye materialer, der kan bliver superledende uden at skulle køles så langt ned. De kan blive superledende ved højere temperaturer på kun minus 100 grader, men det er stadig ikke forstået hvorfor.

"De nye materialer, som er svagt metalliske, er magnetiske, og normalt ødelægger magnetismen de superledende egenskaber, men her er det modsat – de bliver bedre som superledere, og de kan fungere ved højere temperaturer, som er omkring minus 100 grader. Drømmen er at få superledere, der kan fungere ved almindelig stuetemperatur, så de ikke skal afkøles, men det er stadig et mysterium, hvad det er for mikroskopiske mekanismer, der sker i materialet, og først når vi forstår det, kan vi styre processen", fortæller Brian Møller Andersen.

Brian Møller Andersen er teoretisk faststoffysiker og vil ved hjælp af computermodeller og teoretiske beregninger forsøge at efterligne materialernes egenskaber og beregne, hvad der sker. Superledning er ikke bare fysik i klassisk forstand, det er kvantefysik og dermed en helt anden måde at fungere på. Forskningen sker i tæt samarbejde med eksperimental-fysikere.

Brian Møller Andersen er ph.d. fra Niels Bohr Institutet i 2004. Derefter var han to år på University of Florida og et år på Universite Paris-Sud d'Orsay. I 2007 kom han tilbage til NBI, hvor han nu opbygger sin egen forskningsgruppe. Bevillingen fra Lundbeckfonden er 5-årig og vil betyde ansættelse af 2-3 nye ph.d.-stillinger og 2 post.docs.