8. maj 2012

John Renner Hansen ny dekan for Fakultetet

Institutleder John Renner Hansen, Niels Bohr Institutet bliver ny dekan for det fusionerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

John Renner Hansen

Institutleder John Renner Hansen, Niels Bohr
Institutet bliver ny dekan for det fusionerede
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

"I et stærkt ansøgerfelt med flere kvalificerede eksterne og interne ansøgere har indstillingsudvalget lagt vægt på at få en erfaren universitetsleder i front for det nye storfakultet. John Renner Hansens vigtigste opgave som dekan bliver at skabe et nyt fakultet, hvor det bedste fra de sammenlagte enheder fremmes og der skabes en fælles retning for fakultetet", siger rektor Ralf Hemmingsen, der har fulgt anbefalingen af John Renner Hansen fra et enstemmigt indstillingsudvalg.

Som dekan skal han i samarbejde med den øvrige fakultetsledelse skabe rammer for, at den akademiske udvikling styrkes og der ydes undervisning af højeste kvalitet. Fakultetet skal udføre fremragende forskning på internationalt niveau i samarbejder med partnere både nationalt og internationalt.

"Det er med stor entusiasme jeg har sagt ja til rektors tilbud om at blive dekan for det nye sammenlagte Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stillingen indeholder mange af de samme elementer som posten som institutleder på Niels Bohr Institutet har - bare i større skala. Så jeg føler mig særdeles godt klædt på til stillingen", siger John Renner Hansen og tilføjer:

"Niels Bohr Institutet har gennem de sidste år gennemgået en meget positiv udvikling på alle områder og står nu stærkt rustet i forhold til de mange nye muligheder og udfordringer som institutterne ved SCIENCE står overfor efter fusionen. Jeg ser meget trygt på instituttets fremtid og overlader det trygt til ledelsesteamet at føre det videre". 

Erfaren leder

Professor John Renner Hansen har en solid karriere som forsker indenfor højenergifysik og mere end 35 års erfaring med undervisning. Efter kandidatgraden i 1980 kom han til det europæiske center for partikelfysik, CERN i Genève, hvor han var ansat frem til 1986 og igen fra 1992 til 1993. Han blev lic.scient. i 1987, lektor på Niels Bohr Institutet i 1995 og professor i 2002. Siden 1997 har han været en del af ledelsen på instituttet, først som ansvarlig for undervisning, siden som vicedirektør og i 2005 blev han institutleder.

"Som institutleder på Niels Bohr Institutet har John Renner Hansen siden 2005 skabt gode resultater for instituttet. Jeg har tillid til, at han kan bruge sin erfaring til at samle og udvikle hele det nyfusionerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet", understreger rektor Ralf Hemmingsen.

John Renner Hansen påbegynder sin nye stilling som dekan den 1. juni og vil få arbejdsplads på Frederiksberg Campus.

Læs mere >>