21. august 2012

Martin Pessah får ERC grant til forskning i vækstskiver omkring stjerner og sorte huller

Teoretisk astrofysiker, Martin Pessah har fået tildelt 13,3 millioner kr. fra det Europæiske Forskningsråd, ERC til forskning i de grundlæggende processer i dannelsen og udviklingen af planeter, stjerner og sorte huller.

Teoretisk astrofysiker, Martin Pessah har fået
tildelt 13,3 millioner kr. fra det Europæiske
Forskningsråd, ERC til forskning i de grund-
læggende processer i dannelsen og udviklingen
af planeter, stjerner og sorte huller.

En stjerne dannes af en stor, roterende sky af gas og støv, der fortættes og kollapser til en kugle af glødende gas - en stjerne. Resterne af støv- og gasskyen roterer som en skive rundt om den nydannede stjerne, og i denne skive begynder stofferne at samle sig og danne planeter og asteroider. Sådanne vækstskiver findes også omkring døde stjerner, der er blevet til kompakte objekter som hvide dværge, neutronstjerner og sorte huller. Martin Pessahs forskningsprojekt går ud på at forstå de fysiske processer, der finder sted i disse roterende skiver.

"Forståelsen af, hvordan vækstskiver fungerer, har været et meget stort problem i astrofysik i mere end fire årtier. Det, der gør problemet ekstremt udfordrende er, at skivernes struktur afhænger af en kompliceret kobling mellem fysiske processer i skiverne på små og store trin i udviklingen. Det gør det nærmest umuligt at angribe problemet rent teoretisk eller udelukkende med numeriske modelberegninger. Vi vil derfor kombinere de to fremgangsmåder og opbygge avancerede og tæt knyttede numeriske og teoretiske modeller", siger Martin Pessah, der mener, at med det enestående tværfaglige forskningsmiljø, der findes på Niels Bohr Institutet, har de en realistisk mulighed for at åbne et helt nyt vindue til nogle af de mest fundamentale problemer i moderne astrofysik.

Martin Pessah indledte sin internationale karriere i Argentina, hvor han fik sin uddannelse i astronomi på University of La Plata. Han fik sin ph.d.-grad i teoretisk astrofysik på University of Arizona i 2007 og var derefter ansat på det prestigefyldte Institute for Advanced Study på Princeton. I 2010 blev han ansat som lektor på Niels Bohr Internationale Akademi ved Niels Bohr Institutet, hvor han nu er igang med at opbygge sin egen forskningsgruppe, der skal arbejde med teoretiske og numeriske aspekter af astrofysisk fluiddynamik og magnetohydrodynamik (beskrivelse af magnetiserede gasser).

"ERC-bevillingen på 13,3 millioner kr. og en nylig bevilling på 4,5 mio. kr. fra Villum Fondens Young Investigator Programme har sat mig i en enestående position, hvor jeg kan tiltrække de bedste forskere til Danmark", fortæller Martin Pessah. Han vil kunne ansætte 2-3 nye adjunkter og en ph.d.-studerende, anskaffe kraftige computere og dataanalyse-servere samt organisere workshops. "Det er meget spændende tider", pointerer en glad Martin Pessah.