8. oktober 2012

Million-regn til NBI-forskere

Seks forskere på Niels Bohr Institutet, Kim Lefmann, Klaus Galsgaard, Uffe Gråe Jørgensen, Poul Henrik Damgaard, Jan W. Thomsen og Peter Lodahl har fået 3-årige bevillinger fra Styrelsen for Forskning og Innovation, FNU.

Jan W. Thomsen

Jan W. Thomsen, forskningslektor i Ultrakolde Atomer og Kvanteoptik har fået bevilget 3.6 mio. kr. til forskning i atomure.

I eksperimentet fanges strontium atomer i en såkaldt magneto-optisk fælde, hvor de køles ned til en temperatur på få tusindedele af en grad over det absolutte nulpunkt. Ved hjælp af lys og spejle skabes nogle helt særlige kvanteeffekter, hvor alle atomerne opfører sig som ét enkelt atom og udsender lys med en bestemt frekvens på samme tid. Frekvensen er utroligt stabil og vil være den mest stabile laser i verden, svarende til et ur, som taber under et sekund på hele universets levetid! Anvendelserne sigter mod GPS, navigation i rummet og test af fundamental fysik. Bevillingen vil betyde 1-2 nye ph.d.-stillinger.

Peter Lodahl

Peter Lodahl, professor i Kvante Fotonik har fået bevilget 5.7 mio. kr. til forskning i ny kvanteteknologi, hvor man udnytter eksotiske kvantefænomener i eksperimenter med faste stoffer.

Forskningen går ud på at fremstille membraner af halvleder-materialer med nanoskopiske lyskilder, såkaldte kvantepunkter, anbragt i materialet. Ved at styre koblingen mellem kvantepunktet og den termiske bevægelse af membranen vil man forsøge at forbedre de kvantemekaniske egenskaber af det udsendte lys. Det kan udnyttes til at koble de mekaniske bevægelser af membraner til lysets mest fundamentale bestanddel (en foton), og bruge denne vekselvirkning til at skabe kvantemekaniske svingningstilstande for membranen. Projektet indeholder også teoretiske studier af vekselvirkningen mellem fotoner og mekaniske svingninger i samarbejde med professor Anders S. Sørensens gruppe. Perspektivet er at kunne udnytte foton-kilden til kvanteinformationsteknologi. Bevillingen vil finansiere 2 nye postdoc stillinger og 1 ph.d. stilling.

Kim Lefmann

Kim Lefmann, lektor i Neutron- og Røntgenspredning har fået bevilget 1.9 mio. kr.

Det er et fælles kemi/fysik projekt på ialt 5.6 mio. kr. Kemiker Jesper Bendix er hovedansøger og fik idéen til projektet, som går ud på at undersøge nogle helt nye magnetiske molekyler og materialer. Magnetisme stammer generelt fra metal-ioner, f.eks. jern eller mangan, som ofte er forbundet med ilt-ioner. I de nye materialer er ilten erstattet med flour, og det giver nogle helt nye egenskaber. Fysikerne skal nu være med til at måle på materialerne i en ny kæmpemagnet, hvor man kan også køle materialerne og molekylerne ned til ekstremt lave temperaturer. Materialet har perspektiver til f.eks. data-lagring. Projektet vil betyde 3 nye ph.d.-stillinger.

Klaus Galsgaard

Klaus Galsgaard, forskningslektor i Astrofysik og Planetforskning har fået bevilget 1.3 mio. kr. til avancerede modelleringer af de fænomener, som foregår på Solen.

Solstorme skyldes kraftig eksplosiv aktivitet i Solens magnetfelt. I projektet vil han bruge observationer af magnetfelter på Solens overflade, og ved hjælp af avancerede 3D computer-modelleringer undersøge, hvorfor nogle magnetfelter bliver ustabile og laver såkaldte flares. Flares er kraftige eksplosive udledninger af magnetisk energi, der ofte samtidigt slynger en stor 'plasmasky' ud i rummet. Rammes Jorden af sådan en solstorm, kan der dannes nordlys, men kraftige solstorme kan ødelægge det elektriske forsyningsnet. I projekt forskes der i, hvilke betingelser, der kræves for at Solens magnetfelt frigiver den ophobede energi, eksplosivt. Bevillingen vil blandt andet blive brugt til opgradering af udstyr som kraftige computere samt til forskningsrelaterede rejser og workshops.

Uffe Gråe Jørgensen

Uffe Gråe Jørgensen, forskningslektor i Astrofysik og Planetforskning har fået bevilget 1.7 mio. kr. til at søge efter exoplaneter ved hjælp af mikrolinse-metoden, hvor man afslører planeternes eksistens ved at observere, hvordan de under deres gang henover himlen afbøjer lyset fra klare baggrundsstjerner.

Uffe Gråe Jørgensen leder et stort internationalt team på 30 astronomer, der arbejder på projektet. Metoden er specielt velegnet til at finde planeter som i vores eget solsystem. Forskningen foregår med det danske 1½ meter teleskop i Chile, og bevillingen vil blive brugt til at arbejde med projektet i 3 år frem.

 

Poul Henrik Damgaard


Poul Henrik Damgaard
, professor i Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi har fået bevilget 1 mio. kr. til at undersøge nye udviklinger indenfor teoretisk fysik og astrofysik.

Det vil dreje sig om beregninger af eksperimenterne i LHC-acceleratoren på CERN, computersimuleringer af vækstskiverne omkring f.eks. nydannede stjerner og kvasarer, komplekse systemer med turbulens, studier af ultrakolde atomer og kosmologiske beregninger af kvantefeltteorier – alt sammen indenfor rammen af Niels Bohr Internationale Akademi. Bevillingen vil dække udgifter til en lang række workshops og ph.d.-skoler, invitation af gæsteforskere samt computerudstyr.