19. november 2021

Det 3. fyrtårn skudt i gang

Indvielse af center:

I sidste uge mødtes materialeforskere fra 6 danske universiteter i et auditorium på H.C. Ørsted Institutet i København. Årsagen var indvielsen at det nyetablerede fyrtårn og forskningscenter Q-MAT (Magnetisme og kvantematerialer), der med den kommende neutronspredningsfacilitet ESS i Lund vil bruge neutronspredningsteknologi lokalt i deres materialeforskning.

Institutleder Jan W. Thomsen og Kim Lefmann
Fra venstre: Prof. Jan W. Thomsen, institutleder på Niels Bohr Institutet sammen med leder af Fyrtårnet Q-MAT Prof. Kim Lefmann til reception på H.C. Ørsted Institutet under indvielsen af det nye center.

Fremtidens forskning med neutroner

Viden om materialers struktur og dynamiske fænomener er interessant for udvikling af nye hverdagsting, lige fra farmaceutiske og biovidenskabelige områder, til hurtigere computere og klima-, energi og transportområdet. Centret Q-MAT vil især fokusere på de fire sidstnævnte områder.

Under indvielsen af det nye center har forskerne præsenteret deres forskning for hinanden, og der er en forventning om, at der med det nye center fremover vil være mere forskning og innovation på tværs af universiteterne.

Neutroner kan anvendes til at se ind i materialer på samme måde som røntgen, og allerede i dag bruger virksomheder neutronspredningsfaciliteter i deres forsknings- og udviklingsarbejde. Etableringen af ESS i Øresundsregionen er af stor betydning for dansk erhvervsliv, og vil åbne for en række helt nye muligheder for virksomhedernes udvikling og innovation.

ESS (European Spallation Source) bliver verdens største og mest avancerede neutronspredningsfacilitet, og den første store internationale forskningsfacilitet, der ligger så tæt på Danmark. Det er også et af de mest ambitiøse og dyreste forskningsprojekter Danmark har deltaget i. 

Hvem står bag det nye center

Det er Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet der leder det nye center (ESS Lighthouse: Magnetism and Quantum Materials). Fra KU er også Kemisk Institut og IGN med. Derudover deltager ESS-Data Management Center i København og fra ESS i Lund. Vi har også deltagelse fra Teknologisk Institut og EPFL i Schweiz, og vi har støtte fra erhvervs-universitetsorganisationen Dansk Magnetisk Forening og de øvrige universiteter er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Syddansk Universitet (SDU), Århus Universitet (AU) og Ålborg Universitet (AAU).

ESS i Lund
ESS bliver bygget i Lund i Sverige og får blandt andet tilknyttet et datacenter i København. De to værtslande, som er Danmark og Sverige, hæfter tilsammen for omtrent halvdelen af omkostningerne, der beløber sig til 14 mia. kroner. Foto: ESS

Det er Uddannelses- og forskningsministeriet, der står bag den danske ESS-strategi med etableringen af flere internationalt anerkendte fyrtårnsmiljøer, som med afsæt i ESS kan sikre den nødvendige kapacitetsopbygning på områder af strategisk betydning for dansk forskning og erhvervsliv.

Byggeriet af ESS på den anden side af Øresund i Lund gik i gang i 2014, og skulle have stået færdigt i 2023, men den tidsplan er nu udskudt til 2026. 

Kontakt

Kim Lefmann, Professor, Email: lefmann@nbi.ku.dk, Mobil: +45 2925 0476, www.q-mat.nbi.ku.dk

Q-MAT er støttet med 34.8 mio kr. fra det Nationale Udvalg for Forsknings Infrastruktur (NUFI), og af de deltagende universiteter med det samme beløb.

Q-MAT støtter direkte ansættelsen af 3 forskere på adjunkt/lektorniveau, et laboratorium til fremstilling af nye magnetiske og superledende materialer, og 11 PhD studerende.

Miljøerne omkring Q-MAT tæller omkring 40 forskere, og med studerende, PhD studerende, og post docs er det samlede antal involverede omkring 100.

Se også: