27. oktober 2021

En ny generation af klimaforskere godt på vej

Klimaforskning:

Studiet af klima-tipping points og abrupte klimaændinger kræver tiltagende matematisk og klimatisk indsigt. CriticalEarth, som er et Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Network for yngre forskere, er målrettet forberedelsen af næste generation klimaforskere til denne vigtige opgave. Oplæringen af 15 internationale PhD-studerende ved 17 europæiske forskningsinstitutioner begynder i denne uge med et opstartsmøde i Danmark, arrangeret af CriticalEarth partner, forskersektionen Is, Klima og Geofysik ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

15 internationale PhD-studerende
Oplæringen af 15 internationale PhD-studerende ved 17 europæiske forskningsinstitutioner begynder i denne uge med et opstartsmøde i Danmark

Tipping points i klimasystemet er en bekymrende fremtidsudsigt. Sådanne abrupte skift vil virke accelerende på klimaændringerne, fordi klimasystemet, eller dele af det, rykker fra sin nuværende stabile tilstand til en varmere. Undersøgelserne af, i hvilket omfang, vi risikerer at ramme klima-tipping points som en konsekvens af den menneskeskabte globale opvarmning, er derfor en af de vigtigste udfordringer i vor tids klimaforskning.

Det involverer dog meget forskellige matematiske koncepter som stokasticitet, kaosteori og dynamisk systemteori at analysere et så komplekst system som Jordens klima med høj nok præcision til at forudsige abrupte klimaændringer. Desuden stiller opgaven meget høje krav til forståelsen af klima som et fysisk system.

Studiet af tipping points og kritiske overgange i klimasystemet fører derfor i disse år klimaforskningen mod tiltagende avanceret matematik og fysik, hvilket skaber et behov for målrettet træning af specialister. CriticalEarth, som har opstart i denne uge vil forhåbentlig bidrage til at løse denne vigtige opgave.

CriticalEarth’s netværk af 15 PhD-studerende bliver oplært i nye forskningsmetoder til undersøgelser af mekanismer, involveret i kritiske overgange i klimasystemet.

Forskningingsindstsens skal afdække, hvordan kompleks matematik kan bidrage til at forudse og undgå uoprettelig klimaforandring. Forskerne i CriticalEarth får adgang til et stærkt, interdisciplinært netværk bestående af 11 førende europæiske universiteter og forskningsinstitutioner samt 8 akademiske, industrielle, statslige og ikke-statslige institutioner.

Peter Ditlevsen
Prof. Peter Ditlevsen er leder af TiPES, et Horizon 2020-finansieret projekt, der løber fra september 2019 og 4 år frem.

Professor Peter Ditlevsen, som leder CriticalEarth projektet: “Det er ekstremt vigtigt, at vi fuldt forstår tipping points og abrupte klimaændringer i matematisk henseende. Det er en af de største udfordringer for næste generation klimaforskere, hvilket også er årsagen til, at Europa-Kommissionen investerer i 15 fremragende unge forskeres uddannelser. Jeg er begejstret for projektet og for udviklingen af disse dygtige unge forskere og etableringen det internationale videnskabelige netværk, CriticalEarth.

Et Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Network tæller blandt de mest presitgefyldte og kompetitive videnskabelige programmer under EU Horizon 2020, som bidrager til CriticalEarth med mere end 4 millioner Euros. 

Bidragende universiteter og samarbejdspartnere

 • Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, Danmark.
 • Department of Mathematics, Technische Universität München, Germany.
 • Department of Mathematics, Norges Arktiske Universitet, Norway.
 • Department of Physics, Utrecht University, The Netherlands.
 • Department of Mathematics, University of Exeter, Great Britain.
 • Department of Physics, University of Reading, Great Britain.
 • Department of Environmental Engineering, Politecnico di Torina, Italy.
 • Department of Atmospheric Science, Koninklijk Meteorologisch Instituut, The Netherlands.
 • Laboratoire de physique, ENS de Lyon, France.
 • Department of Earth Physics and Astrophysics, Universidad Complutense Madrid, Spain.
 • Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Germany.

Partner organisationer

 • Department Mathematics and Computer Science, Freie Universität Berlin, Germany.
 • Université Catholique de Louvain, Belgium
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, France
 • Danish Meteorological Institute, Denmark
 • Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany
  Climate Risk Analysis, Mudelsee, Germany
  Amigo Climate, Italy
 • David Trads Consulting & Management, Denmark