Eksamen i Eksperimentel Fysik

En gruppe studerende er til eksamen i fysik på Niels Bohr Institutet. I faget Eksperimentel Fysik får de studerende indføring i alle aspekter omkring det at være eksperimentalfysiker: rapportskrivning, databehandling, usikkerhedsberegninger, forsøgsopstilling samt kunsten at kunne præsentere sine resultater kort og præcist - både skriftligt og mundtligt

De har skullet udføre et nyt udtænkt eksperiment og skrive en opgave på max 4 sider – det svarer til en videnskabelig artikel i det videnskabelige magasin Physical Review Letters. Formålet er at træne de studerende i, hvad de skal kunne bagefter, når de er færdiguddannede.

Produceret af: Niels Bohr Institutet
Varighed: 12:46 min.