12 July 2014

Daniel Kongshavn

Bachelor Project: Direkte måling af magnetokalorisk effekt med differential scanning calorimeter"

Supervisors; Kim Lefmann, DTU and Christian Bahl, DTU