14 December 2016

Aske Gejl

Master's project: Investigating InAsSb Nanowires for Majorana Fermion Devices

Supervisor: Peter Krogstrup & Jesper Nygård