18 April 2017

August Edwards Mikkelsen

Master's project: Schrödinger-Poisson Calculations for Majorana Devices

Supervisor: Peter Krogstrup & Karsten Flensberg