8. maj 2024

Nyt projekt kan tage førerpositionen inden for fotonisk kvanteteknologi

Nyt forsknings- og innovationsprojekt:

Et nyt femårigt forsknings- og innovationsprojekt støttet af Innovationsfonden er sat i søen for at styrke fotonisk kvanteteknologi i Danmark. Projektet, kaldet 'Fault-Tolerant Quantum Photonics' (FTQP), fokuserer på udvikling af avancerede kvantecomputer-arkitekturer baseret på enkeltfoton-kilder.

Kurt Stokbro, Stefano Paesani, Anders Søndberg Sørensen, Peter Lodahl, og Michael Kastoryano.
Bagerste række til venstre: Kurt Stokbro, CEO Sparrow Quantum, Stefano Paesani, Adjunkt (projektleder), Anders Søndberg Sørensen, Professor NBI. Første række til venstre: Peter Lodahl, Professor NBI og Michael Kastoryano, Lektor DIKU

Interessen for kvantecomputerens potentiale har været støt stigende de seneste år, takket være betydelige fremskridt inden for kvanteforskning og teknologi. Mens traditionelle supercomputere står over for udfordringer med at opfylde stigende krav til større skala, hastighed og energieffektivitet, udgør kvantecomputere et lovende alternativ.

En kvantecomputer er grundlæggende baseret på kvantemekaniske principper til at manipulere universets mindste bestanddele, kvantepartikler. Realiseringen af kvantecomputeres potentiale er således i høj grad afhængig af udviklingen af højkvalitetskomponenter og effektive arkitekturer, der præcist kan generere og manipulere disse kvantepartikler.

Fotoner tilbyder en stærk og fleksibel metode til at etablere disse kernekomponenter.

Unik chance

Kvantetromme
Kvantetrommen er et af de mange forskningsprojekter på Niels Bohr Institutet. Den lille membran har bl.a. et stort potentiale som kvanterepeater til et fremtidigt kvanteinternet. Mere om kvantetrommen her.

I over tyve år har danske forskere været førende i udviklingen af fotonisk kvanteteknologi, blandt andet ved at udvikle verdens bedste deterministiske enkelt-fotonkilder.

Dette historiske og banebrydende arbejde udgør grundlaget for det forestående FTQP-projekt, som sigter mod at forbedre den allerede tilgængelige fotoniske kvanteteknologi samt udvikle de yderst vigtige fejlkorrigerende kvantecomputer-arkitekturer.

Med FTQP-projektet har vi en unik chance for at cementere Danmarks position inden for fejlkorrigerende kvantecomputere.

Vores fokus ligger på at udvikle banebrydende kvanteteknologikomponenter og arkitekturer, som vil sætte nye standarder for skalerbare kvanteberegninger og placere dansk kvantefotonik i en global lederposition, siger Stefano Paesani, adjunkt ved Niels Bohr Institutet og projektleder af FTQP-projektet.

Projektet forener Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU), Niels Bohr Institutet (NBI) og industripartneren Sparrow Quantum.

Sammen bidrager de med en blanding af ekspertise, som er afgørende for fremskridt inden for fotonisk kvanteteknologi—DIKUs viden om kvantefejlkorrektion, NBIs ledende position inden for forskning i kvantefotonik og teori, samt Sparrow Quantums specialisering i kvantefotoniske systemer og kommercialisering.

Afgørende gennembrud

Omdrejningspunktet i FTQP-projektet er udviklingen af sammenfiltrede foton-tilstande udsendt af kvantepunkter i nanostrukturer. Virkeliggørelsen af disse tilstande vil accelerere fotoniske kvantecomputere og placere konsortiet i en ledende position inden for området.

FTQPs tværfaglige tilgang, der kombinerer ekspertise inden for både kvanteteknologi og arkitektur, er afgørende for at bygge stærke og innovative beregningsplatforme. Dette samarbejde er nøglen til at accelerere teknologisk udvikling og revolutionere måden, vi behandler information på, siger Michael Kastoryano, lektor ved DIKU.

Eliot Bohr og Sofus Laguna Kristensen er på arbejde i et af de kvanteoptiske laboratorier på Niels Bohr Institutet.
Eliot Bohr og Sofus Laguna Kristensen på arbejde i et af de kvanteoptiske laboratorier på Niels Bohr Institutet.

"Dette projekt markerer et afgørende gennembrud i udviklingen af avancerede kvantecomputere, som er i stand til at realisere konkrete kvantefordele. Vi ser frem til et tæt samarbejde med vores partnere i industrien for at bringe disse topmoderne teknologier på markedet.

Vi forventer, at dette samarbejde vil bidrage til at løse væsentlige udfordringer inden for områder som sundhed, energi og cybersikkerhed." siger Kurt Stokbro, administrerende direktør for Sparrow Quantum, som fremhæver projektets vidtrækkende potentiale.

Fakta

  • Innovationsfondens investering: 16.2 mio. kr.
  • Varighed: 5 år
  • Officiel titel: FTQP – 'Fault-Tolerant Architectures for Quantum Computing with Photon Emitters’
  • For mere information om FTQP-projektet og dets partnere, besøg FTQP.dk

Emner

Se også: