18. marts 2013

Flere stormfloder fra orkaner i fremtiden

Ved at undersøge hyppigheden af ekstreme stormfloder tilbage i tiden, har tidligere forskningsresultater vist, at der var en stigende tendens til orkaner og stormfloder, når klimaet var varmere. Men hvor meget værre bliver det, når temperaturen stiger i fremtiden? Hvor mange ekstreme stormfloder som efter cyklonen Katrina, der i 2005 ramte USA's kyst vil der komme i en fremtid med global opvarmning? Nye forskningsresultater fra bl.a. Niels Bohr Institutet viser, at hyppigheden stiger ca. ti gange, hvis klimaet bliver to grader varmere. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Proceedings of the National Academy of Science, PNAS. 

Orkanen Sandy rammer Marblehead, Massachusetts

Orkanen Sandy som i efteråret 2012 ramte den Amerikanske øst kyst gav anledning til en ekstrem stormflod som oversvømmede store dele af New York og flere andre byer. På billedet ses Marblehead, Massachusetts. Nye forsknings resultater viser at sådanne stormfloder kommer oftere i et globalt varmere klima.

Tropiske cykloner opstår over varme havoverflader med stærk fordampning og opvarmning af luften. De starter typisk ude på Atlanterhavet og bevæger sig ind mod den amerikanske østkyst og den mexikanske golf.

Skal man prøve beregne hyppigheden af tropiske cykloner i en fremtid med globalt varmere klima, er der forskellige modeller, som forskerne har udviklet. Én bygger på de regionale havtemperaturer, mens en anden bygger på forskellene mellem de regionale havtemperaturer og middeltemperaturerne i tropiske oceaner. Der er stor uenighed blandt forskerne om, hvad der er bedst.

Ny model til forudsigelse af cykloner

"I stedet for at vælge mellem de to metoder, har jeg valgt at bruge temperaturer fra hele verden og kombinere det til én model", fortæller klimaforsker Aslak Grinsted, Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Lokation af målinger på den Amerikanske østkyst

Undersøgelsen bygger på data fra målestationer langs den amerikanske østkyst, hvor der er registreret det daglige tidevandsniveau helt tilbage til 1923.

Han tager hensyn til de enkelte statistiske modeller og vægter dem efter, hvor gode de er til at forklare fortidens stormfloder. På den måde ser han, at modellen afspejler kendte fysiske sammenhænge såsom hvordan f.eks. El Niño-fænomenet påvirker dannelsen af cykloner. Forskningen er lavet sammen med kollegaer fra Kina og England.

Siden 1923 har der været en 'Katrina'-stormflod ca. hvert 20. år. De statistiske modeller er brugt til at fremskrive antallet af ekstreme stormfloder 100 år frem i tiden. Hvor meget værre bliver det pr. grad global opvarmning? Hvor mange 'Katrina'er' vil der komme pr. årti?

10 gange så mange 'Katrina'er'

"Vi finder, at 0,4 grader opvarmning af klimaet, svarer til en fordobling af frekvensen af ekstreme stormfloder som den efter orkanen Katrina. Med den globale opvarmning, vi har haft i det 20. århundrede, har vi allerede krydset grænsen for, at flere end halvdelen af alle 'Katrina'er' skyldes global opvarmning", fortæller Aslak Grinsted.

Ekstreme stormfloder per år fra 1900 og frem til 2050


Antallet af ekstreme stormfloder som den efter orkanen Katrina stiger dramatisk i et globalt varmere klima, viser ny forskning fra Niels Bohr Institutet.

"Stiger temperaturen med yderligere én grad, vil frekvensen stige med 3-4 gange, og bliver det globale klima to grader varmere, vil der komme omkring 10 gange så mange ekstreme stormfloder. Det betyder, at der vil komme en stormflod af Katrina-størrelse hver andet år", siger Aslak Grinsted og han pointerer, at oveni, at der kommer flere ekstreme storme, vil havet også stige på grund af den globale opvarmning, så stormfloderne vil blive værre og potentielt mere ødelæggende.

Artikel i PNAS >>