7. juni 2013

Kinesisk statsbesøg på Niels Bohr Institutet

En højtstående kinesisk delegation med ledende medlem af det kinesiske Politbureau's Stående Komité, Yu Zhengshengg besøgte fredag formiddag Niels Bohr Institutet.

Politi holder øje

Sikkerheden var på plads til besøget af den kinesiske delegation.

Yu Zhengshengg er i den absolut øverste kinesiske magtelite, og samtidigt er han også formand for The Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), som er et meget vigtigt rådgivende organ, der samler de otte såkaldte 'demokratiske partier' i Kina. De mødes årligt samtidigt med Folkekongressen. Han siges at være en mand, der ikke altid følger faste, arrangerede rutiner, men går sine egne veje. Det oplevede man også på Niels Bohr Institutet, hvor der var lavet et meget stramt program.

Yu Zhengsheng  og kinesisk delegation ankommer til Niels Bohr Institutet

Kl. 10.40 ankom Yu Zhengsheng og den kinesiske delegation på 19 personer, derudover var der sikkerhedsfolk, så ialt kom der tilsammen 40 personer.

Kl. 10.40 ankom Yu Zhengsheng og den kinesiske delegation på 19 personer, derudover var der sikkerhedsfolk, så ialt kom der tilsammen 40 personer.

En kortege af store biler og sorte limousiner kørte op foran Niels Bohr Institutets bygninger på Blegdamsvej. Her blev de budt velkommen af Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen, dekan for det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, John Renner Hansen og Robert Feidenhans'l, leder af Niels Bohr Institutet.

Den kinesiske delegation i Auditorium A

Her i det historiske auditorium A hørte de besøgende om Niels Bohr og instituttet idag. Talerne blev oversat simultant af den kinesiske tolk.

Legendarisk historie og frontforskning

Første sted for besøget var det historiske auditorium A, hvor Niels Bohr i sin tid holdt sine forelæsninger og mødtes med tidens største fysikere. Ud over at få fortalt om den legendariske Niels Bohr og instituttet idag, hørte de også om iskerneboringerne på Grønland. Iskernerne, som er boret gennem den kilometertykke iskappe, kan fortælle om klimaet 130.000 år tilbage til en tid, da Jordens klima var varmere end det er idag. Den viden kan hjælpe med at forudsige, hvad der vil ske i en fremtid med global opvarmning.

John Renner Hansen viser bronzerelief frem for delegationen

Yu Zhengsheng havde fået øje på et bronzerelief udenpå bygningen, og det ville han spontant gerne høre om. Relieffet er helt nyt og viser de fire Nobelprismodtagere fra Niels Bohr Institutet. Dekan John Renner Hansen forklarer om historien.

Derefter skulle de være gået direkte ned til laboratorierne, men Yu Zhengsheng havde fået øje på et bronzerelief udenpå bygningen, og det ville han gerne høre om. Relieffet er helt nyt og viser de fire Nobelprismodtagere fra Niels Bohr Institutet.

Så gik turen ad snørklede gange ned i kælderen til de kvanteoptiske laboratorier, hvor professor Eugene Polzik fortalte om forskningen, mens hans ph.d.-studerende Heng Shen fra Kina oversatte til kinesisk. Besøget skulle have varet omkring 5 min., men Yu Zhengsheng er ingeniør af uddannelse, og da Eugene Polzik efter 5-6 min. spurgte, om han havde spørgsmål, sagde Yu Zhengsheng "nej, men fortsæt endelig med at fortælle", og bagefter havde han alligevel et par spørgsmål til forskningen. Så ingen tvivl om, at han fandt det interessant.

Yu Zhengsheng lytter til Eugene Polzik i laboratorium

Yu Zhengsheng er ingeniør af uddannelse og var meget interesseret i at høre professor Eugene Polzik fortælle om forskningen i det kvanteoptiske laboratorium.

Lidt forsinket drog delegationen derefter af sted til næste besøg, som var Green Lighthouse, der er Danmarks første CO2-neutrale byggeri. Den runde grønne bygning huser Det Naturvidenskabelige Fakultets studenterservice.

Forberedelserne inden

Inden besøget havde der været ugers forberedelse. Yu Zhengsheng havde specifikt ønsket at besøge Niels Bohr Institutet under sit besøg i Danmark, og en delegation fra den kinesiske ambassade besøgte instituttet for at se, hvilke muligheder, der var.

Politi med hunde

Fredag morgen kom politiet allerede kl. 7.15 og afspærrede området. Hundepatruljer gik ruten igennem for at sikre mod bomber.

Nu er Niels Bohr Institutet jo som bekendt spredt over tre adresser med hver sine spændende forskningsområder, men der ville ikke være tid til at besøge dem alle. Delegationen fra ambassaden kom til Blegdamsvej, hvor de så kvanteoptiklaboratorierne og hørte om de andre forskningsområder. Løsningen blev, at besøget kun skulle foregå på Blegdamsvej, men her skulle de høre om iskerneboringerne på Grønland.

Men ruten rundt i de gamle bygninger ad kringlede gange skulle planlægges og tjekkes af både politiet og sikkerhedsfolk fra PET. De kom af flere omgange og skulle inspicere alle laboratorier og tilstødende rum.

De grundige forberedelser medvirkede til, at besøget gik helt som det skulle.