2. december 2013

Niels Bohr Institutet udnævnt til Historisk Sted

European Physical Society har erklæret Niels Bohr Institutet for Historisk Sted med stor international betydning for udviklingen indenfor fysik og forskning. Niels Bohr Institutet i København blev oprettet i 1921 til fysikeren og Nobelprismodtageren, Niels Bohr, der i 1913 skabte den banebrydende atommodel, der dannede grundlaget for vores forståelse af, hvordan verden er bygget op, og senere for kvantemekanikken, som har revolutioneret den teknologiske udvikling.

Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej

European Physical Society har erklæret Niels Bohr Institutet for Historisk Sted med stor international betydning for udviklingen indenfor fysik og forskning. Niels Bohr Institutet er valgt med denne begrundelse: "Det er her, grundlaget for atomfysikken og den moderne fysik blev skabt i et kreativt, videnskabeligt miljø inspireret af Niels Bohr i 1920'erne og 30'erne."

Verden over erklærer organisationer som f.eks. Unesco steder, bygninger og monumenter som kulturel eller naturmæssig kulturarv for menneskeheden. Da videnskab er en fundamental del af vores kultur, har den Europæiske Fysikorganisation, EPS derfor – ligesom den Amerikanske Fysikorganisation erklæret særligt vigtige steder for 'Historisk Sted' for videnskaben.

Niels Bohr Institutet i København er valgt med denne begrundelse: "Det er her, grundlaget for atomfysikken og den moderne fysik blev skabt i et kreativt, videnskabeligt miljø inspireret af Niels Bohr i 1920'erne og 30'erne."

Internationalt miljø

I årevis havde Niels Bohr arbejdet under beskedne forhold på Københavns Universitet, men i 1921 fik han sit helt eget Institut for Teoretisk Fysik. Det var en helt nybygget bygning på Blegdamsvej 17, og den blev rammen for Bohrs virke resten af livet.

Niels Bohr

Niels Bohr skabte en fundamental nytænkning indenfor fysikken. Hans banebrydende atommodel har dannet grundlaget for vores forståelse af, hvordan verden er bygget op og for kvante-mekanikken, som har revolutioneret den teknologiske udvikling.

Niels Bohr skabte en fundamental nytænkning indenfor fysikken, og samtidigt formåede han at skabe et internationalt miljø, der tiltrak nogle af de allerdygtigste forskere fra hele verden. De mange udenlandske forskere besøgte København, hvor de udvekslede synspunkter og ideer med hinanden og med Niels Bohr. Flere af dem opnåede siden hen at få tildelt Nobelprisen for deres arbejde.

Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej i København har dannet rammen om ikke mindre end fire Nobelprismodtagere. Niels Bohr fik Nobelprisen i 1922 for sin banebrydende atommodel, George de Hevesy fik Nobelprisen i 1943 for sit pionerarbejde med nuclear-medicin, og i 1975 fik Aage Bohr og Ben Mottelson Nobelprisen for deres model af atomkernens struktur.

Atommodel basis for teknologisk udvikling

Niels Bohrs banebrydende atommodel har dannet grundlaget for vores forståelse af, hvordan verden er bygget op og for kvantemekanikken, som har revolutioneret den teknologiske udvikling.

Alle de ting, vi i dag omgiver os med og finder helt naturlige og uundværlige, har basis i kvantemekanikken. Det drejer sig om al elektronik, der findes i moderne apparater, computere, mobiltelefoner, kommunikationsudstyr, CD-afspillere, fladskærme, lasere og de særlige nuklearmedicinske scannere til diagnostik og behandling af sygdomme. En analyse viser, at over 30 procent af den vestlige verdens bruttonationalprodukt kan føres tilbage til Niels Bohrs artikler fra 1913.

Udnævnelsen af Niels Bohr Institutet til Historisk Sted bliver fejret ved et arrangement den 3. december i det historiske Auditorium A, hvor præsidenten for European Physical Society, John Dudley deltager.

Der vil blive opsat en mindeplade på bygningen med inskriptionen: "Det er her, grundlaget for atomfysikken og den moderne fysik blev skabt i et kreativt, videnskabeligt miljø inspireret af Niels Bohr i 1920'erne og 30'erne."

European Physical Society, Historic Sites >>>