29. september 2014

CERN fylder 60 år

Jubilæum:

CERN er verdens førende forskningscenter for studier af naturens fundamentale byggesten, elementar-partiklerne og de kræfter, der binder dem sammen. – og hermed for fundamentet af det univers, vi bebor.

Large Hadron Collider

Large Hadron Collider, LHC er en 27 km lang underjordisk partikelacelerator.

CERN står for Centre Européen pour la Recherche Nucléare, (Den Europæiske Organisation for Kerneforskning). Organisationen blev oprettet i 1954 for at genoprette fredelig forskning og samarbejde i Europa, på tværs af de skel, der opstod som følge af 2. Verdenskrig. Der var 12 stiftende lande, herunder Danmark, og der var forslag om at etablere CERN på dansk jord (Valby). Det blev dog ikke til noget, men CERN’s teori-division lå de første år på Niels Bohr Institutet før den rykkede til Genève i Schweiz.

CERN har derfor 2 roller:

1) at drive fremragende videnskab og frontforskning

2) at fremme videnskabernes ideal om fredelig sameksistens, internationalt samarbejde og meningsfyldt grundforskning til menneskehedens åndelige og fysiske bedste.

CERN har udviklet sig igennem de seneste 60 år til et virkeligt globalt forskningscenter. Der er 21 medlemslande  (Israel kom til sidste år) og mange lande søger om medlemskab og associeret medlemskab.

CERN har bidraget til mange fantastiske opdagelser og opfindelser, bl.a. opdagelsen i 1985 af de partikler (W og Z), der formidler svage og elektromagnetiske kræfter og senest opdagelsen af Higgs-feltet og den dertil knyttede partikel, der via sin kobling til alle andre partikler giver disse masse.

CERN huser verdens største og mest komplekse acceleratorer (den længste, LHC,  er 27 km lang) og gigantiske eksperimenter. Danmark spiller en betydningsfuld rolle i ALICE- og ATLAS-eksperimenterne samt ISOLDE og antibrint-eksperimenterne. 

På det mere nære plan er det også CERN, der skabte basis for internettet, World Wide Web, der måske kan betegnes som den største kulturelle revolution siden overgangen fra samler-jæger samfundet til bonde-samfundet!

Så CERN er blevet en rollemodel for excellent fundamental forskning der efterfølgende får stor samfundsmæssig betydning og det er passende, at dens 60 succesfulde år fejres behørigt!

Af Jens Jørgen Gaardhøje
Professor, Niels Bohr Institutet

Emner