27. maj 2015

Forskningsstation flyttes næsten 500 km over Grønlands indlandsis

Nyt boreprojekt

Det er lykkedes at flytte hele forskningstationen NEEM på ski 465 km over Grønlands indlandsis til den nye lejr EGRIP, der skal være en kommende international borelejr og en gateway til forskningsprogrammer i Østgrønland.

"The Dome"

Den 14 meter høje kuppelformede bygning, ’The Dome’, der vejer 47 tons står på ski og trækkes over sneen af to bæltekøretøjer.

”Idag kl. 16 kom vi til EGRIP positionen. Vi er stoppet lige uden for lejrområdet for at opmåle lejren før Domen placeres og garageteltene rejses. Vi er glade og lettede over, at den vanvittige plan at trække den store Dome over isen er lykkedes. Vi føler os som moderne pionerer”, fortæller Jørgen Peder Steffensen, iskerneforsker i Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Hurtigtflydende is

Projektet går ud på at bore en 2½ kilometer dyb iskerne gennem den hurtigtflydende del af indlandsisen.  Boringen skal foregå i den store isstrøm i Nordøstgrønland. En isstrøm er et område i isen, hvor isen flyder med omkring 60 meter om året.

Flag placeres i isen

Her er de nået frem til EGRIP, og flaget placeres, hvor midten af lejren skal være.

Man ved meget lidt om, hvordan isen i iskappen bevæger sig, så formålet med projektet er at få mere viden om, hvordan isstrømme bidrager til det stærkt stigende tab af den grønlandske indlandsis. Viden om, hvordan og hvor hurtigt isen bevæger sig, vil kunne forbedre prognoserne for havvandsstigningen i de kommende år.

Bygninger står på ski

EGRIP lejren er planlagt som en mobil infrastruktur, hvor alle bygninger er på ski. Sammenlignet med baser på isen i Antarktis, er EGRIP en meget innovativ og nytænkt måde at have en base på isen, der opfylder alle krav til miljø. Der aflejres sne hvert år på isen, således at bygningerne på isen langsomt ’drukner’.  Baser på isen har derfor en relativt kort levetid.

Placeringen af den nye boring vist på kort over Nordøstgrønland

Den nye boring skal foregå i den store isstrøm i Nordøstgrønland. Isstrømmen begynder tæt på indlandsisens toppunkt og når ud til kysten, hvor den fordeles til tre store isstrømme. Isens overfladehastighed er vist med farver. Den mørke farve flyder med mere end 150 meter om året.

EGRIP bygningerne vil ikke forsvinde i sneen, fordi de er mobile og kan trækkes op på den nye sneoverflade med jævne mellemrum. Hovedbygningen er en 14 meter høj kuppelformet ’Dome’, der vejer 47 tons. Domen er sammen med 11 store slæder med en samlet vægt på 150 tons er trukket af fem bæltekøretøjer fra den gamle lejr NEEM til EGRIP i perioden 18.-26. maj.

”Aldrig før er en hel lejr blevet trukket så langt over isen, og vi er meget stolte af, at det kunne lade sig gøre. Det har været som at trække sit sneglehus med sig over isen. Hver aften kunne de 11 deltagere spise og overnatte i den store, veludstyrede Dome”, fortæller Jørgen Peder Steffensen.

Nu glæder de sig til at etablere lejren og starte dybdeboringen næste år.

Projektet ville ikke være muligt uden støtte fra A.P. Møller Fonden, Københavns Universitet, Alfred Wegener Instituttet (Tyskland), Bjerkness Centeret (Norge) og National Science Foundation (USA), der stillede personale og et bæltekøretøj til rådighed.

Emner