10. august 2020

Nyt studie advarer: Vi har undervurderet, hvor hurtigt Arktis smelter

KLIMA

Isen i Det Arktiske Ocean smelter hurtigere end hidtil antaget. Faktisk er der tale om en meget brat temperaturstigning gennem de seneste 40 år, som de nuværende klimamodeller ikke har taget højde for. Det er konklusionen i et nyt studie med forskere fra bl.a. Københavns Universitet.

Foto af Det Arktiske Ocean, hvor isen smelter hurtigere end hidtil troet
Foto: Getty Images

Temperaturen i Det Arktiske Ocean, der ligger mellem Canada, Rusland og Europa, stiger hurtigere end forskere og deres klimamodeller har kunne forudsige. Over de seneste 40 år er temperaturen steget én grad hvert tiende år og endda mere over Barentshavet og på Svalbard i Norge, hvor man er nået op på 1,5 graders stigning per årti i perioden.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie, udgivet i Nature Climate Change.

”Vores analyser af forholdene i Det Arktiske Ocean viser, at vi indtil videre klart undervurderer hastigheden af de temperaturstigninger, der sker i luften nær havoverfladen, hvilket i sidste ende bevirker, at havisen vil forsvinde hurtigere end, vi hidtil har troet,” siger Jens Hesselbjerg Christensen, der er professor på Niels Bohr Institutet (NBI) på Københavns Universitet og en af forskerne bag studiet.

Sammen med kolleger fra NBI, forskere fra Universitetet i Bergen og Oslo, Danmarks Metrologiske Institut og Australien National University har han sammenlignet de nuværende temperaturændringer i Arktis med de klimaudsving, som vi kender fra eksempelvis Grønland under istiden for cirka 120.000 til 11.000 år siden.

”Den bratte temperaturstigning, vi oplever i Arktis nu, er kun tidligere set under den seneste istid, hvor analyser af iskerner afslørede, at temperaturen over Grønlands Indlandsis flere gange steg mellem 10 og 12 grader i en periode på 40 til 100 år,” forklarer Jens Hesselbjerg Christensen.

Han understreger, at man endnu ikke til fulde kender betydningen af den bratte temperaturstigning, men at et øget fokus på Arktis og på at reducere globalopvarmning i det hele taget, er en nødvendighed.

Klimamodeller bør tage højde for bratte ændringer

Klimamodeller har hidtil spået, at stigningen i temperaturer omkring Arktis, foregår langsomt og stabilt, men forskernes analyse viser altså, at ændringerne går meget hurtigere end forventet.

”Vi har kigget på klimamodeller, der er analyseret og vurderet af FN’s klimapanel og her er det kun de modeller, der baserer sig på worst case-scenariet med det højeste co2-udslip, som kommer i nærheden af, hvad vores målinger af temperaturen viser over de seneste cirka 40 år fra 1979 til i dag,” siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Derfor bør vi i fremtiden have mere fokus på at kunne simulere bratte klimaændringer i Arktis, så vi kan lave bedre modeller, der mere præcist kan forudsige stigninger i temperaturen, mener han:

”Ændringerne går så hurtigt, at havisen om sommeren formentlig vil forsvinde hurtigere, end de fleste klimamodeller forudsiger. Så vi skal fortsætte med at følge temperaturændringerne nært og få de rigtige klimaprocesser inkorporeret i modellerne,” siger Jens Hesselbjerg Christensen og slutter:

 ”At lykkes med at gennemføre de nødvendige reduktioner i udslippene af drivhusgasser for at imødekomme Parisaftalen, er derfor afgørende for at sikre et Arktis med havis året rundt.”

Emner