19. januar 2023

De højeste grønlandske temperaturer i 1000 år

Klimaforskning:

Den seneste tids høje temperaturer på indlandsisen i det centrale og nordlige Grønland er unikke set i forhold til 1000 års rekonstruerede klimaforhold på indlandsisen. Dette er hovedbudskabet i en ny videnskabelig undersøgelse, der er baseret på talrige opdaterede iskerner.

Lektor Bo Vinther forbereder en iskerne til analyse (Fotograf: Christian Morel).
Lektor Bo Vinther forbereder en iskerne til analyse (Fotograf: Christian Morel).

Klimaet fra år 1000 til nu rekonstrueret

I det sidste årti har iskerneforskere fra Alfred Wegner Instituttet og Niels Bohr Institutet samarbejdet om at opdatere iskerner boret i 1990erne med information fra de seneste årtier. Derfor er flere videnskabelige missioner blevet fløjet til fjerntliggende steder på Grønlands indlandsis for at bore nye iskerner på de steder, hvor der var blevet boret iskerner for omkring 30 år siden.

Dette er blevet gjort for at få is- og sneprøver fra de seneste årtier.

Ved at sammenholde vandisotopsammensætningen i de nye isprøver med de ældre iskernedata, så er det muligt at rekonstruere klimaet fra år 1000 og helt frem til år 2011.

Den nye lange temperaturrekonstruktion viser, at det seneste årti i data er omkring 1,5 grader varmere end langtidsgennemsnittet. Denne opvarmning er unik i det 1000-årige perspektiv, som iskernerne nu giver.

Det er derfor nu klart, at den global opvarmning har nået selv de fjerne egne på indlandsisen i det centrale og nordlige Grønland.

Stigende temperatur og smeltevand fra indlandsisen følges ad

Den nye undersøgelse sammenligner ydermere den rekonstruerede grønlandske temperaturudvikling med smeltevandsafstrømningen fra den grønlandske indlandsis. En sammenligning, der dokumenterer at temperaturer og afsmeltning er tæt forbundet.

Derfor er stigningen i afsmeltningen observeret i de seneste årtier sandsynligvis også enestående sammenholdt med de sidste 1000 års smeltehistorie.

Afsmeltning fra indlandsisen betyder højere havniveau

Lektor Bo Møllesøe Vinther, der har deltaget i undersøgelsen, kommenterer de nye resultater:

"Den tætte sammenhæng mellem højere temperaturer og stigende afsmeltning fra Grønlands indlandsis, giver anledning til stor bekymring, da opvarmningen i Grønland forventes at fortsætte på grund af vores udledninger af drivhusgasser.

Afsmeltning fra Grønlands Indlandsis må derfor forventes at bidrage mere og mere til havniveaustigningen i fremtiden”.

Det nye studie er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Link til artikel: https://www.nature.com/articles/s41586-022-05517-z

Kontakt

Bo Møllesøe Vinther, Lektor
Email: bvinther@nbi.ku.dk 
Mobil: +45 20644144

Emner

Se også: