Biblioteket stiller en række faciliteter og resurser til rådighed. Her har du en alfabetisk liste over dem.


Eksterne brugere

Biblioteket er ikke offentligt. Er du ikke ansat eller studerende på NBI, og ønsker du at gøre brug af vores samling, skal du rette en skriftlig henvendelse til institutlederen. Instituttet og biblioteket er generelt meget samarbejdsvillige, men forbeholder os retten til at afvise anmodninger.

Print, kopiér og scan

I gruppearbejdslokalet i biblioteksgangen finder du en maskine, der både kan printe, kopiere og scanne dokumenter.