Noter og undervisningsmateriale i fysik

Materialet på denne side er lærebøger / undervisningsnoter forfattet hovedsageligt af undervisere på H. C. Ørsted institutet (det nuværende Niels Bohr Institutet) i perioden fra ca. 1985.

Teksterne er skrevet på dansk eller på engelsk, og er stillet til rådighed af rettighedsindehaverne således, at alle der måtte ønske det kan læse dem. Alle tekster, der kun eksisterede i papirudgave, er skannet og gjort søgbare via elektronisk tekstgenkendelse (OCR). Udvalget af noter er sket i et samarbejde mellem Jens Paaske (NBI) og Martin Skogstad (Frederiksborg Gymnasium), mens skanningen er varetaget af sidstnævnte.