2 May 2008

Rasmus B. Christensen

Bachelor Project: Superstrømmen gennem henholdsvis en og to molekylære transistorer

Supervisor: Brian Møller Andersen