1 November 2022

Felix Frohnert

Master's Thesis: Variational Autoencoder Analysis of Quantum Systems

Supervisors: Karsten Flensberg & Evert van Nieuwenburg

Topics