16. september 2020

Erhvervs Ph.d. Emy Alerskans

Local weather forecasts for agricultural applications:

Firmaet FieldSense, som har indgået aftale med Niels Bohr Institutet om ansættelse af erhvervs Ph.d. Emy Alerskans, producerer vejrstationer til landbrug.

Emy Alerskans
Emy Alerskans

Landmanden køber typisk en eller flere vejrstationer og stiller dem op på jorderne, tæt op ad marken. Derefter kan landmanden selv holde øje med de digitale målinger, vejrstationerne laver og kan indrette sin planlægning af afgrøder og beplantning efter dem. Men FieldSense laver også et satellitbaseret produkt, som overvåger afgrødernes tilstand generelt. Man kan f.eks. via satellit se på grønkornene i marken - trænger den til gødning, vand eller hvordan forholder det sig i det hele taget med dens tilstand? Disse data kan kobles med vejrdata, som vejrstationerne indsamler.

Emy Alerskans’ erhvervs Ph.d.-projekt tager afsæt i de produkter, FieldSense har i produktporteføljen og søger at videreudvikle dem med meget lokale vejrprognoser. Dansk Meteorologisk Instituts (DMIs) vejrprognose data, som bliver frit tilgængelige i 2022, danner basis for de matematiske beregninger, Emy Alerskans anvender til udarbejdelsen af meget nøjagtige prognoser for det lokale område. Koblingen af data fra FieldSense’ vejrstationer og DMIs data giver altså mulighed for at skabe et væsentligt mere præcist grundlag for de beslutninger, landmanden skal tage for sine afgrøder.

Emy Alerskans: Min hverdag som erhvervs Ph.d. studerende

Det er meget spændende at lave erhvervs Ph.d. og samarbejde om projektet med en privat virksomhed. En erhvervs Ph.d. fokuserer ikke blot på den teoretiske forskning og på publikationerne, men på hvordan forskning kan bringes i anvendelse. For mig betyder det, at min forskning og efterbehandling af numeriske vejrforudsigelsesdata (NWP) og anvendelsen af vejr-data fra FieldSense’ vejr stationer bliver implementeret og operationaliseret hos FieldSense.

En almindelig dag for mig kunne starte med at læse en ny og spændende artikel om numerisk vejr forudsigelse, at skrive kode for at teste en ny efterbehandlingsmetode, at deltage i møder med udviklerne på FieldSense om hvordan man bringer efterbehandling af NWP data i anvendelse og af og til deltage i kurser og seminarer. Det er i virkeligheden ganske meget som en almindelig Ph.d., men med det ekstra fokus, at mine resultater virkelig kommer i anvendelse.