9. september 2020

LINX – Forbinder industrien til neutroner og røntgenstråler

LINX:

LINX-projektet er et samarbejde mellem tre større danske universiteter (Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, og Københavns Universitet) samt en række industrielle partnere.

Saxslab

På Københavns Universitet udfører vi småvinkel-røntgen- og neutronspredningsmålinger ved hjælp af vores faciliteter på Niels Bohr Instituttet og ved store anlæg i Europa og længere væk.

Målet er at skabe et økosystem, der sikrer, at danske virksomheder kan gøre bedst mulig brug af avancerede røntgen- og neutronteknologier – særligt idet MAX IV, ESS og European XFEL står klar til brug inden for nærmeste fremtid – og i sidste ende bruge de avancerede eksperimentelle teknikker til at skabe innovation og vækst i Danmark.

LINX-projektet er finansieret af Innovationsfonden med yderligere sponsorater fra Dansk Industri, Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Projektet løber i perioden 2016-2021 med et samlet budget på omkring 80 millioner kroner. Partnerne har dannet foreningen LINX Association for at sikre fortsættelsen af LINX-samarbejdet, når den offentlige finansiering udløber.

Som en del af LINX-projektet ønsker vi at udvide brugen af neutron- og røntgenmetoder i industrien, så hvis din virksomhed har et problem, du mener kan undersøges med neutroner eller røntgenstråler, så kontakt os for en snak om mulighederne. 

Hvis du er studerende og gerne vil lave et projekt med en virksomhed, hvor neutroner eller røntgenstråler indgår, er du meget velkommen til at komme og tale med os. Vores arbejde dækker mange områder inden for faststoffysik, biofysik og materialekemi.

Rockwool logo

Biobaserede bindemidlertil stenuld

Biomodics logo

Mikrometerstruktur
af interpenetrerende polymernetværk

Alvotech logo

Verificering af ligheden mellem
monoklonale antistoffer

Novo Nordisk

Forbedret stabilitet i proteinbaseret-medicin

Biomodics logo

Interpenetrerende polymernetværk
til lægemiddelafgivelse

Einar Willumsen logo

Stabilisering af emulsioner
til drikkevarer

Grundfos logo

Liquid crystalline polymers
for protecting sensitive equipment

Tetra pak logo

X-ray Scattering
from Thin Polymer Layers

Novo Nordisk

Nye vinkler på forståelsen af brugen af enzymer

Aquaporin logo

Revolutionerende vandrensning gennem bioteknologi

ArlaAfdækning af effekten ved forarbejdning af mælk

Dupont logo

Tilførsel af værdi og stabilitet til syrnede mælkedrikke

Ferring logo

Kontrol af lægemidlers stabilitet

Gubra logo

Afsløring af forholdet mellem peptidstruktur og -funktion

Novo Nordisk

SAXS Analysis
of Protein-Based drugs

Novozymes logo

Nye vinkler på forståelsen af brugen af enzymer

PPG logo

Se maling tørre

Rigshospitalet logo

Stop for invaderende mikroorganismer

Symphogen logo

På vej mod effektiv behandling af kræft

Haldor Topsøe logo

En hurtigere katalyse