1. september 2014

En dansk pioner

Del 1 - En dansk  pioner:

Danske Willi Dansgaard var den første, der indså, at iskerner boret ud af indlandsisen kunne indeholde informationer om fortidens klima. På den måde skabte han en helt ny disciplin inden for geofysikken og lagde grunden til al senere iskerneforskning.

Del 1 - En dansk  pioner:

Kimen blev lagt allerede i 1952, da Dansgaard ved hjælp af en ølflaske og en tragt i haven opsamlede regnvand fra et passerende frontsystem og opdagede forholdet mellem to iltisotoper i regn og den temperatur i skyen, som nedbøren er dannet ved. Det skulle senere vise sig, at man på den måde ved hjælp af gammelt vand (i form af is) kan finde ud af temperaturen i fortiden.

Den tanke blev banebrydende og skabte også verdenssensation i 1968 og frem, da Dansgaard offentliggjorde sine resultater fra analysen af en iskerne fra verdens første dybdeboring ved Camp Century i det nordvestlige Grønland. De følgende 20 år stod Willi Dansgaard i spidsen for flere boringer på indlandsisen og gav Danmarks en førende rolle inden for iskerneforskning.

Dybdeborer til iskerne
Et moderne dybdebor fra NEEM-ekspeditionen i det nordlige Grønland i 2011. Foto: Antje Fitzner.

Willi Dansgaards nysgerrighed, opfindsomhed og evne til at gribe nye muligheder gjorde ham til en af Danmarks mest betydningsfulde og nyskabende videnskabsmænd i det 20. århundrede.

Et snefnug
Et snefnug indeholder ligesom regn og anden nedbør informationer om de temperaturer, der var i skyen, da nedbøren blev dannet.

Begyndelsen

Willi Dansgaard blev født på Amager i 1922 af forældre, der havde en gravørforretning. I 1941 blev han student, og derefter begyndte han at studere på Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi og astronomi.

Dansgaard beskriver studiet som ”elendigt organiseret”, og først da han begynder at læse eksperimentel fysik og bliver flyttet over på Biofysisk Laboratorium i Rockefeller komplekset på Juliane Maries Vej, falder han rigtigt til.

Her ”voksede de studerende fra at være nummererede fremmedelementer til at blive personer,” fortæller han i sin selvbiografi, og her prøver han første gang kræfter med ”rigtig” forskning, da han bliver tilknyttet biologen og insektforskeren dr. Tetens-Nielsen som assistent.

Fotografi af gletsjer i det nordlige Grønland
De første år interesserede Willi Dansgaard sig mest for datering og klimamålinger af gletschere - han havde ikke tænkt den tanke, at man kunne bore sig hele vejen ned igennem indlandsisen. Gletscher ved Søndre Strømfjord (Kangerlussuaq) i det nordlige Grønland. Foto: Martin Skrydstrup.

”To dage senere accepterede jeg tilbuddet. Tre uger senere blev jeg gift med Inge Thomsen. Og fire måneder senere rejste vi med M/S Disko til Godhavn i Grønland. Hver af de tre begivenheder fik stor betydning for resten af min tilværelse,” fortæller han.

I 1946 løser den unge mand en prisopgave til ’guldmedalje’ om dosismåling inden for strålebehandling, og i maj 1947 gennemfører han sin afsluttende eksamen med så gode resultater, at den ene censor, direktøren fra Meteorologisk Institut, tilbyder Dansgaard en stilling og muligheden for at komme til Grønland

Rockefeller-komplekset i København i 2014
Rockefeller-komplekset i København i 2014, hvor Center for Is og Klima holder til, og hvor Willi Dansgaard i midten af 1940'erne uddannede sig til fysiker. Foto: Ola J. Joensen