29. januar 2013

Jens-Jørgen Gaardhøje og Dorthe Dahl-Jensen får fransk ridderorden

To professorer på Niels Bohr Institutet, Jens-Jørgen Gaardhøje og Dorthe Dahl-Jensen tildeles den ærefulde franske ridderorden, Chevalier des Palmes Académiques.

L'ordre des palmes académiques var oprindeligt en æresmedalje, som blev indstiftet i 1808 af kejser Napoleon for at hædre fremtrædende personligheder på universitet i Paris. I 1866 blev ordenen udvidet til at omfatte personer, der har ydet et eminent bidrag til fransk uddannelse og kultur, heriblandt også udlændinge.

Dorthe Dahl-Jensen

Dorthe Dahl-Jensen tildeles den franske ridderorden for sit mangeårige samarbejde med franske laboratorier, som beskæftiger sig med klimaforskning.

Dorthe Dahl-Jensen

Dorthe Dahl-Jensen er professor i glaciologi og leder af forskningsgruppen Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet. Hun er desuden leder af de internationale projekter, som ved iskerneboringer gennem Grønlands tre kilometer tykke iskappe kan fortælle om klimaet mere end 125.000 år tilbage i tiden.

Dorthe Dahl-Jensen tildeles den franske ridderorden for sit mangeårige samarbejde med franske laboratorier, som beskæftiger sig med klimaforskning, særligt med Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement, CEA og Institut Pierre-Simon Laplace.

Hun har været og er i øjeblikket medlem af adskillige videnskabelige komiteer, bl.a. Institut Polaire Français Paul-Emile Victor i Frankrig. Desuden er hun programkoordinator for projektet 'Past4Future', som hører ind under EU’s 7. rammeprogram for forskning.

Jens Jørgen Gaardhøje

Jens Jørgen Gaardhøje

Jens Jørgen Gaardhøje tildeles den franske ridderorden for sin forskning indenfor kernefysik og for sit samarbejde med talrige franske forskningsinstitutioner

Jens Jørgen Gaardhøje er professor og leder af forskningsgruppen Eksperimentel Partikelfysik, ALICE på Niels Bohr Institutet. Forskningen foregår på CERN, den europæiske organisation for partikelforskning ved Génève i Schweiz.

Med eksperimenter i LHC-acceleratoren forsker gruppen i universets fundamentale fysiske kræfter. Ved sammenstød ved ultrahøje energier mellem atomkerner af bly studerer de den stærke vekselvirkning og den særlige kvark-gluon-plasma, som er en supertæt tilstand af stof, der består af naturens fundamentale byggesten. 

Jens Jørgen Gaardhøje tildeles den franske ridderorden for sin forskning indenfor kernefysik på alle energiskalaer og for sit samarbejde med talrige franske forskningsinstitutioner. Siden 1984 har han arbejdet sammen med franske forskningsinstitutioner og bestridt administrative og rådgivende ansvarsposter inden for fransk forskning og ved flere franske nationallaboratorier inden for fransk forskning.

Dorthe Dahl-Jensen, Jens-Jørgen Gaardhøje, Robert Feidenhans'l og Veronique Bujon-Barré

Ved receptionen på den franske ambassade ses professor Dorthe Dahl-Jensen, professor Jens-Jørgen Gaardhøje, leder af Niels Bohr Institutet, Robert Feidenhans'l og den franske ambassadør, Véronique Bujon-Barré.

Han har desuden været medlem af flere ph.d.-bedømmelseskomiteer i Frankrig (Orsay, Lyon, Nantes) og ligeledes været hovedvejleder for flere unge franske ph.d.-studerende og post.docs. på Niels Bohr Institutet.

De to professorer vil modtage deres ridderorden i dag ved en reception på den franske ambassade i København.