10. december 2013

Prestigefuld EU-bevilling til klimaforskning på Niels Bohr Institutet

Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet har sammen med Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) og Bjerknescenteret i Norge fået en EU-bevilling på i alt ca. 12.500.000 Euro (90 mio. kr.) til forskning i det arktiske klima med særlig fokus på bratte klimaændringer og deres betydning for Grønlands Indlandsis. Der er tale om et ERC Synergy Grant, som har til formål at fremme nyskabende forskning ved at kombinere forskning på tværs af fagmiljøer og institutioner i Europa.

Havis på Antarktis set fra rummet

Udbredelsen af permanent havis i Arktis er blevet 30-50% mindre igennem de seneste 35 år. Forsknings-projektet Ice2Ice vil fokusere på, hvilken betydning den arktiske havis har for klimaet i Arktis og for afsmeltningen fra Grønlands Indlandsis.

"Forskningsprojektet Ice2Ice vil fokusere på, hvilken betydning den arktiske havis har for klimaet i Arktis og for afsmeltningen fra Grønlands Indlandsis. Fra de grønlandske iskerner ved vi, at klimaet i Grønland kunne ændre sig dramatisk på få år under sidste istid, og fra sedimentkerner fra oceanbunden kan vi se, at disse ændringer hang nøje sammen med skift i havisens udbredelse under sidste istid" fortæller iskerneforsker Bo Møllesøe Vinther, leder af Ice2Ice-projektet på Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Tværfagligt projekt

Forskningsaktiviteterne i Ice2Ice er delt i fire team, hvor forskerne vil udbore og undersøge nye iskerner fra gletsjere på Grønlands østkyst, hente nye sedimentkerner fra havbunden, udvikle detaljerede modelsimuleringer af klimaet på Grønland og indlandsisen, samt studere stabiliteten af havisen i Arktis. Ved på den måde at forstå de bratte ændringer, der har fundet sted i fortiden, vil man kunne afdække mekanismerne for, hvad der forårsager, at den arktiske havis pludseligt forsvinder.

Vil den arktiske havis pludseligt forsvinde?

Iskerneboringer

I Ice2Ice skal Center for Is og Klima bl.a. stå for en række mindre iskerneboringer i Østgrønland. Klimaet i Østrønland er særligt følsomt over for ændringer i den Arktiske havis, fordi havisen fra Arktis driver langs den østgrønlandske kyst, så med de nye iskerner vil forskern kunne kortlægge havisens historie, en hjørnesten i Ice2Ice. (Credit:Christian Morel)

De store spørgsmål for Ice2Ice-projektet er, om istidens klimaskift, hvor havisen pludseligt forsvandt, også er relevante for fremtidens klima. I øjeblikket er den arktiske havis under stærk forandring. Udbredelsen af permanent havis i Arktis er blevet 30-50% mindre igennem de seneste 35 år. Så vil den arktiske havis i en fremtid med global opvarmning forsvinde gradvist, eller vil havisen pludseligt forsvinde, som den gjorde gentagne gange under sidste istid? Svaret på det spørgsmål er afgørende for klimaet på det meste af den nordlige halvkugle og helt essentielt, hvis man skal forudsige fremtiden for Grønlands Indlandsis – et andet hovedpunkt i Ice2Ice.

Europæisk præstige

”Vi er alle fantastisk glade for, at denne bevilling nu giver os mulighed for at tumle med nogle af de helt store ubesvarede spørgsmål inden for klimaforskningen: Hvad er mekanismerne bag de pludselige klimaskift under den sidste istid? Kan sådanne bratte opvarmninger også ske i fremtiden? Og hvilken betydning vil opvarmningen få for Grønlands Indlandsis i fremtiden? ” udtaler Bo Møllesøe Vinther.

At det lykkedes for Ice2Ice-projektet at opnå støtte fra Synergy Grants hos det Europæiske forskningsråd (ERC) er en milepæl for dansk forskning. Ingen i det danske eller norske forskningsmiljø er tidligere kommet igennem nåleøjet i ERC Synergy-programmet. Niels Bohr Institutets andel af bevillingen vil være på ca. 30 mio. kr. over fem år.