13. februar 2014

Mars-forskningen får FNU-bevilling

Morten Bo Madsen, der leder Mars-gruppen i Astrofysik og Planetforskning på Niels Bohr Institutet, har fået en bevilling på godt 3,8 mio. kr. fra FNU, Det Frie Forskningsråd, Natur og Univers. Bevillingen er givet til udforskningen af Mars med Mars-roveren Curiosity.

Morten Bo Madsen

Morten Bo Madsen, der leder Mars-gruppen i Astrofysik og Planetforskning på Niels Bohr Institutet, har fået en bevilling på godt 3,8 mio. kr. fra FNU.

Den danske Mars-gruppe på Niels Bohr Institutet deltager i NASA's mission Mars Science Laboratory, der blev sendt afsted i november 2011, og som landede på Mars i august 2012 med roveren Curiosity i et stort krater, Gale for i mindst to år at udføre eksperimenter på overfladen af Mars. Det er en meget spændende udforskning, der har som formål at undersøge planetens beboelighed for liv i form af mikroorganismer.

Forskningen har allerede vist, at der har været flydende, strømmende vand på Mars, og at der har været mindst et sted på Mars, hvor miljøet har været gunstigt for liv. Der er dog endnu ikke fundet sikre spor af organisk kemi. Men udforskningen fortsætter og efter, at det er blevet vist, at miljøet har været beboeligt, er målet nu at finde lokaliteter, hvor det kan tænkes, at organisk kemi kan være bevaret.

Mars-roveren Curiosity

Mars-roveren Curiosity er her kørt hen over en ca. 1 meter høj klit, Dingo Gap gennem en slugt mellem to klippefremspring. hvor den fjernstyres fra Jorden til at lave undersøgelser af sten og undergrunden. Men der laves kun ikke-tidskrævende undersøgelser, for Curiosity har travlt med at køre mod Mount Sharp. (NASA).

"Curiosity er nu på vej hen til foden af bjerget, Mount Sharp, hvor vi vil undersøge, om der her er bevaret organisk kemi, dvs. stoffer, som bl.a. forbindes med levende organismer. Curiosity kører med 0,2 km i timen – det svarer til en skildpaddes hastighed, og det vil tage ca. et år at nå derhen. Den har netop passeret et spændende område med klitter, hvor det lykkedes at krydse en større klit, Dingo Gap, hvor der blevet lavet et kort stop for at lave undersøgelser af klitten, spændende sten i området og undergrunden", fortæller Morten Bo Madsen, der glæder sig over bevillingen, som muliggør, at den danske Mars-gruppe på Niels Bohr Institutet fortsat kan deltage i den internationale Mars-forskning.

Bevillingen fra FNU er tre-årig og giver ham mulighed for at ansætte en ph.d.-studerende og post.doc. Kjartan Kinch i 2 år. Derudover har gruppen fået en bevilling på 70.000 kr. fra TICRA Fond. Den bevilling skal anvendes som bidrag til indkøb af et Aryelle 200 spektrometer, som bl.a. skal bruges til undersøgelser af stenprøver her på Jorden for at sammenligne med tilsvarende undersøgelser af jord og sten på Mars.

Emner