29. september 2014

Ny bog om livet set fra fysikken

Biofysik:

Bogen ’Models of Life’ er en lærebog i biofysik, og den beskriver, hvordan livet fungerer og holder styr på sig selv. Bogen er en opdagelsesrejse ind i biologiske systemer og giver en forståelse af principperne for liv og den biologiske regulering. Den handler om, hvordan vores gener laver proteiner, som styrer dynamikken og den strategiske kommunikation mellem en organismes milliarder af celler. Den sætter tal på livets regler og understreger sammenhænge mellem regler, som både kan findes i store og små skalaer. Bogen er skrevet af professor i biofysik, Kim Sneppen, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Kim Sneppen

Professor i biofysik, Kim Sneppen

”Jeg beskriver biologien som et system og fokuserer på sammenhængene i stedet for at grave mig ned i de mindste detaljer”, fortæller Kim Sneppen. Som eksempel nævner han det spændende samspil i biologiske systemer, hvor naturen på trods af, at den evige konkurrence om at være stærkest og bedst egnet og har tendens til, at ’vinderen’ tager det hele, alligevel giver plads til stor diversitet. Her bruger bogen analogier fra de mangfoldige strategiske kampe mellem virus og bakterier, der bruger våben, antivåben og anti-anti-våben - våben og strategier, der afspiller bakteriernes milliard-årige historie.

Kampen om overlevelse

Kim Sneppen beskriver også, at en ædel egenskab som opofrelse ikke bare er tegn på menneskets overlegenhed i forhold til mindre udviklede organismer. Det at ofre sig selv for fællesskabet finder man også hos såkaldt simple organismer som virus og bakterier. Der er bakterier, som når de bliver udsat for en virus, vælger at begå selvmord for at forhindre virussen i at bruge bakterien selv til at lave flere virus, der kan angribe bakteriens slægtninge.

Book: The models of lifeSådanne mekanismer kan ligeledes findes, når virus inficere en celle og beslutter sig for, om den skal slå cellen ihjel og udnytte den til lave mange kopier af sig selv, eller om den skal leve sammen med cellen i et symbiotisk forhold.

Målgruppen for bogen er universitetsstuderende, der læser fysik eller biologi, men den vil også kunne bruges i gymnasiet, hvor den er oplagt til f.eks. studieretningsprojekter, hvor man arbejder med tværfaglige opgaver og f.eks. blander biologi, fysik og matematik. Men den kan også være interessant for naturvidenskabeligt interesserede folk i al almindelighed.

Models of Life kan købes her >>>