17. november 2015

KIF prisen 2015 tildeles professor Jens Hjorth

Kvindepris til mand

Kvinder i Fysik, KIF tildeler prisen 2015 til professor Jens Hjorth, leder af Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Jens Hjorth tildeles prisen i kategorien ’Kvinde eller mand, som har gjort noget særligt for at synliggøre kvinder eller fremme kvinders muligheder indenfor fysik ved f.eks. mentorskab eller en politisk indsats’

Jens Hjorth

Kvinder i Fysik, KIF tildeler prisen 2015 til professor Jens Hjort, leder af Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet

KIF prisen gives til Jens Hjorth for to indsatsområder.

Det første område er Jens Hjorths konkrete arbejde med ligestilling som leder af Dark Cosmology Center.  Her har Jens Hjorth via en bevidst opmærksomhed på køn i rekrutteringsprocessen vist, at det er muligt at lave en forskningsgruppe i fysik hvor 40 procent af de videnskabeligt ansatte forskere er kvinder, samt at dette ikke har forringet det faglige niveau sammenlignet med grupper, der er domineret af mænd.

Det andet område er Jens Hjorths bidrag til den offentlige debat om ligestilling i fysik- og forskningsmiljøet generelt. Jens Hjorth har været medforfatter på to indlæg i Nature, som har illustreret, at der endnu ikke er ligestilling i forskningsverdenen. Han har desuden deltaget aktivt i den danske debat, blandt andet via et interview i avisen Information.

Jens Hjorth er et eksempel på en forskningsleder, der i udgangspunktet ikke mente, der var noget problem med ligestilling i fysik, men som da han blev præsenteret for fakta var villig til at ændre holdning og ikke mindst handle konkret for at gøre en forskel. KIF pris-komiteen mener derfor, at Jens Hjorth er en vigtig rollemodel for andre forskningsledere, og vi håber, at prisen vil opmuntre ham til at fortsætte sin indsats.

Af pris-komité:
Lektor Kristine Niss, Roskilde Universitet, lektor Kari Tanderup, Århus Universitet og professor Nils O. Andersen, Københavns Universitet.

Emner