8. september 2015

Pavel Naselsky får 6 mio. kr. til forskning i universets skabelse

Bevilling

Pavel Naselsky, professor i forskningsgruppen, Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 6 millioner kr. fra Villum Fonden til opførelse af et splinternyt teleskop på Indlandsisen på Grønland. Teleskopet, kaldet DeepSpace skal se langt ud i rummet for at observere stråling fra det tidlige univers.

Pavel Naselsky

Pavel Naselsky har fået en bevilling på 6 millioner kr. fra Villum Fonden til opførelse af et teleskop på Indlandsisen på Grønland. Teleskopet, kaldet DeepSpace skal se langt ud i rummet for at observere stråling fra det tidlige univers.

Teleskopet skal placeres på Summit i Grønland indenfor de næste tre år. Summit ligger i midten af Grønland på højderyggen af den mere end tre kilometer tykke indlandsis.

”Atmosfæren over Grønland er meget klar og gennemsigtig, da der er meget lav luftfugtighed på grund af kulden. Det er derfor optimale betingelser til at se langt ud i rummet for at observere lys fra det allertidligste univers”, fortæller Pavel Naselsky, der med et skævt smil tilføjer, at hvad der er dårlige betingelser for mennesker, er gode betingelser for videnskaben.

Fra Summit til Big Bang

Men Summit er ikke dog helt øde og utilgængeligt. Amerikanerne har allerede en base dér til primært klimaforskning. Det nye projekt er da også et samarbejde med professor Philip Lubin fra Univerity of California, Santa Barbara i USA, som står for den grundlæggende konstruktion af teleskopet, mens Danmark bidrager med tilpasning af teleskopet til at kunne fungere i det arktiske miljø.

Teleskopet løftes

DeepSpace projektet er et samarbejde med Univerity of California, Santa Barbara i USA, som står for den grundlæggende konstruktion af teleskopet, ledet af professor Philip Lubin, der ses til højre i billedet. Teleskopet er meget let med et spejl på 2,2 meter. Danmark bidrager med tilpasning af teleskopet til at kunne fungere i det arktiske miljø. Teleskopet skal installeres i et observatorium på indlandsisen på Grønland.

Videnskabelig leder af projektet bliver Pavel Naselsky. Han deltager også i eksperimentet med Planck-satellitten, der i 2013 viste de hidtil bedste billeder af den kosmiske baggrundsstråling. Denne stråling er en efterglød fra Big Bang og kan give unikke informationer om universets skabelse og udvikling.

”DeepSpace projektet på Grønland skal bidrage med observationer til at karakterisere den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling. Hvis vi observerer den særlige B-type polarisation, vil det være et kæmpe gennembrud og indirekte bevise, at der eksisterer gravitationelle bølger, som Einsteins generelle relativitetsteori har forudsagt”, fortæller Pavel Naselsky.

Forskningsprojektet er internationalt, og ud over Niels Bohr Institutet og Santa Barbara Universitet, deltager der også forskere fra Jet Propulsion Laboratory (Caltech, USA), Oslo Universitet, Nordita i Sverige, og mange af forskerne fra Planck-eksperimentet vil deltage i DeepSpace-eksperimentet. Med bevillingen fra Villum Fonden vil Pavel Naselskys forskningsgruppe blive udvidet til fire ph.d.’ere og post.doc’s. 

Kontakt

Pavel Naselsky, professor, Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. +45 2494-2599, naselsky@nbi.ku.dk

 

Emner