14. oktober 2015

Pavel Naselsky udnævnt til professor

Udnævnelse

Pavel Naselsky er udnævnt til professor i forskningsgruppen, Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Han forsker i det allertidligste univers med observationer fra Planck-satellitten, der kan vise billeder af den kosmiske baggrundsstråling, som er en efterglød fra Big Bang. Han er desuden videnskabelig leder af DeepSpace projektet, hvor et teleskop skal placeres på indlandsisen på Grønland for at observere stråling fra det tidlige univers.

Pavel Naselsky

Pavel Naselsky er udnævnt til professor i forskningsgruppen, Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi på Niels Bohr Institutet.

Pavel Naselsky blev kandidat i fysik i 1976 fra Rostov Statsuniversitet i Sovjetunionen (nu Rusland). Ph.d.-studierne påbegyndte han på Rostov Universitet, men det meste af tiden arbejdede han på Moskva Statsuniversitet i et team ledet af den verdenskendte Yakov Zeldovich. Han færdiggjorde sin ph.d. i 1979.

Skulle man virkelig til tops, krævede det en doktorgrad, Doktor of Science (på dansk, dr.scient). Der var en meget hård udvælgelse for at kunne få en doktorgrad, som kun 5-10 procent af alle med en ph.d.-grad opnåede, men Pavel Naselsky var en af de få, og i 1989 fik han sin doktorgrad. Det var i en alder af under 40 år og det var helt usædvanligt.

Pionerarbejde

Fra begyndelsen af sin forskning arbejdede Pavel Naselsky med de kosmologiske konsekvenser af ’fordampning’ af højenergi-elektroner fra de sorte huller i det tidlige univers. Hans pionerarbejde indenfor reaktionerne af universets oprindelige brint viste, at frigivelsen af energi (højenergi-elektroner) i denne periode forsinkede ændringen af ur-universets ioniserede plasma til almindelige, neutrale atomer. Siden 1982 har han beskæftiget sig med udforskningen og fysikken af den kosmiske baggrundsstråling.

Pavel Naselsky arbejdede i mere end 30 år tæt sammen med astrofysiker og kosmolog, Igor Novikov. I 1991 blev Novikov professor på Nordita i København og på Niels Bohr Institutet. i 1994 fik han en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond og blev leder af Danmarks første Center for Teoretisk Astrofysik.

I Rusland var Pavel Naselsky blevet både professor og institutleder, men i år 2000 inviterede Igor Novikov ham til at komme til Danmark og deltage i Planck-missionen, som er et internationalt projekt, der udforsker ur-universet.

Epokegørende projekt

”At få mulighed for at deltage i et så epokegørende projekt som Planck-missionen var simpelthen af enorm stor betydning for mig som forsker”, fortæller Pavel Naselsky og siger samtidigt, at han er meget glad for at bo i Danmark og for det at kunne deltage i internationalt samarbejde og få adgang til alle de data, han har brug for.

Han er en af de ledende eksperter i at analysere data, og de seneste 15 års videnskabelige arbejde i Danmark har resulteret i flere end 200 artikler (og flere end 12.000 citeringer) i de mest prestigefulde magasiner som Astrophysical Journal Letters, Physical Review og andre.

Planck-satellitten stoppede for to år siden, men missionen fortsætter, for der er data til mindst 15 års arbejde endnu, fortæller han. Desuden sidder han i styrekommittéen for forberedelsen af den næste store mission, Core++, som skal være et ESA-projekt i samarbejde med NASA og Japan, og han er videnskabelig leder af projektet DeepSpace med et nyt teleskop (fra University og California, Santa Barbara), der skal placeres på Summit midt på indlandsisen på Grønland for at observere stråling fra det tidlige univers.

Ingen tvivl – Pavel Naselsky har fundet sin rette plads i universet - som forsker i universets skabelse og udvikling og som professor og gruppeleder på Niels Bohr Institutet.

Kontakt

Pavel Naselsky, professor, Teoretisk Partikelfysik og Kosmologi, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. +45 2494-2599, naselsky@nbi.ku.dk

Emner