7. december 2016

Christine Hvidberg ny studieleder

Udnævnelse:

Christine Schøtt Hvidberg, der er lektor i geofysik i Is og Klima på Niels Bohr Institutet er udnævnt til ny studieleder. Hun afløser Lise Arleth, der har været studieleder siden 2012.

Christine Schøtt Hvidberg

Christine Schøtt Hvidberg, der er lektor i geofysik i Is og Klima er udnævnt til ny studieleder.

Som studieleder har man til opgave at sikre det faglige indhold i uddannelsen i samarbejde med studienævnet og instituttet, og man er med til at udvikle uddannelsen, så den tilpasses de behov, der efterspørges i samfundet for eksempel med fokus på innovation eller nye faglige områder som for eksempel medicinsk fysik. Desuden skal man godkende alle bachelor- og specialekontrakter og rådgive fakultetet og studienævnet.

Faglig garant for uddannelsen

”Jeg glæder mig meget til mine nye opgaver og til samarbejdet med underviserne, der lægger et kæmpearbejde i at få undervisningen til at fungere, og med de studerende, der alle er meget engagerede. Jeg synes, det er virkeligt spændende med de mange forskellige bidrag, som tilsammen er med til at holde fysikuddannelsen ved NBI på et meget højt niveau”, fortæller Christine Hvidberg med et meget stort smil, der ikke efterlader nogen tvivl om, at hun brænder for arbejdet.

Allerede i gymnasiet vidste hun, at hun gerne ville være noget med matematik og fysik for ”jeg måtte bare vide noget om, hvordan verden var opbygget”. Christine Hvidberg blev fysiker med speciale i geofysik i 1990 og ph.d. fra Niels Bohr Institutet i 1993.

Christine Hvidbergs forskningsfelt er iskappers flydning og massebalance. Hun har udviklet flydemodeller for Grønlands indlandsis og har været med til at opklare, hvordan Jordens klima har ændret sig i fortiden og beregne ændringerne for fremtiden. Men det gælder ikke kun Jorden – også Mars, hvor hun blandt andet har arbejdet med at fortolke de lag, der findes på polerne på Mars.

Hun skal stadig forske og undervise, men fremover vil hun også lægge et stort arbejde som studieleder for fysikuddannelsen. Udnævnelsen er for tre år, men kan forlænges.

Kontakt

Christine Schøtt Hvidberg, (Studieleder) Lektor i Geofysik, Is og Klima, Telefon: +45 35 32 05 63 Email: ch@nbi.ku.dk

Emner