13. september 2016

Eugene Polzik i styrekomité for EU kvanteteknologi-flagskib

Komité for EU-projekt:

EU vil iværksætte et milliard-stort innovativt projekt for kvanteteknologi. Projektet er et flagskib med det formål at styrke den europæiske førerposition indenfor forskning i fremtidens kvanteteknologi. Til at udvikle et program for forskningen er der oprettet en styrekomité bestående af højtstående forskere og erhvervsfolk. Fra Danmark er professor Eugene Polzik fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet udpeget som medlem af styrekomitéen.

Eugene Polzik

Professor Eugene Polzik fra Niels Bohr Institutet er udpeget som medlem af styrekomitéen for nyt stort EU kvanteteknologi-flagskib.

Styrekomiteen består af videnskabelige eksperter fra 12 europæiske lande samt 10 repræsentanter fra industrien.

”Vores arbejde vil bestå i at udarbejde en forskningsstrategi, som også inkluderer kommercielle, industrielle aspekter. Strategien skal være en langsigtet plan for udvikling af kvanteteknologi indenfor forskellige aspekter blandt andet kvantekommunikation, kvantecomputere, kvantesensorer og kvantesimulering”, fortæller Eugene Polzik, professor og leder af center for kvanteoptik, Quantop på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Projektet har en indledende periode på tre år, hvorefter selve projektet skal køre i cirka 10 år. Det store projekt til en milliard euro vil delvist blive finansieret af Horizon 2020 og delvist af andre kilder i EU samt på nationalt plan. Pengene skal blandt andet bruges til at udarbejde en overordnet strategi og foreslå konkrete iværksættelser både på kort sigt og på lang sigt.

”Jeg er meget glad for at kunne medvirke til at udvikle konceptet for dette exceptionelle projekt.  Målet er at udnytte universiteternes viden og forskning og sammen med industrien skabe ny teknologi og nye arbejdspladser”, siger Eugene Polzik.

Gruppebillede af den kvante-optiske forskerggruppe

De kvanteoptiske forskningsgrupper på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Kontakt

Eugene Polzik, professor og leder af Center for Kvanteoptik, Quantop på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, +45 3532-5424, polzik@nbi.dk

Emner