18. april 2016

Mogens Høgh Jensen ny præsident for Videnskabernes Selskab

Udnævnelse

Mogens Høgh Jensen, der er professor i biofysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er udnævnt til præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Mogens Høgh Jensen

Mogens Høgh Jensen er valgt til ny præsident for Videnskabernes Selskab.

Videnskabernes Selskab har som formål at medvirke til at styrke videnskabens stilling i Danmark. Selskabet ledes af et præsidium på syv personer. I spidsen står præsidenten, som bliver valgt for fire år.

”Det er en meget spændende post, jeg er blevet valgt til og meget ansvarsfuld – jeg kan allerede mærke det på mine skuldre”, siger han med alvor i blikket og trykker lidt ned på skuldrene, mens han dog hurtigt efter smiler bredt – for han er meget glad for sit nye hverv.

Ud af fornemheden

Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742 med Kong Christian den VI som protektor for det lærde selskab og på initiativ af historikeren professor Hans Gram og lensgreve Johan Ludvig Holstein. I næsten 200 år var selskabet udelukkende et mødested for landets fremmeste videnskabsfolk indenfor både den humanistiske og naturvidenskabelige videnskab. Men i 1949 gjorde August Krogh oprør mod det lukkede selskab, som han mente burde åbne sig for samfundet, og i et brev skrev han at ”Selskabet bør træde ud af fornemhedens skygge..”. Det virkede, og siden da har Videnskabernes Selskab hvert år arrangeret en række meget populære offentlige foredrag, forelæsninger med Nobelprismodtagere, videnskabelige symposier og deltaget i Forskningens Døgn.

Tværvidenskabelig smeltedigel

Videnskabernes Selskab har i dag cirka 500 medlemmer – 250 danske og 250 udenlandske. Fordelingen er ca. to femtedele humanistiske og tre femtedele naturvidenskabelige medlemmer.

”Det er et mødested for landets top-forskere og en tværvidenskabelig smeltedigel. Vi mødes ca. 15 gange om året og har rigtigt mange diskussioner og udveksler videnskabelige synspunkter fra forskningsverdenen”, fortæller Mogens Høgh Jensen, der for fire år siden blev valgt som generalsekretær i selskabet og nu er steget i graderne.

Som præsident skal han blandt andet forberede og lede alle møderne, være med til at træffe beslutninger om udvælgelsen af nye medlemmer, udvælge modtagere af legater og priser, og så var det i sin tid Videnskabernes Selskab, der sørgede for, at der blev nedsat et statsligt forskningsråd, der støtter forskningsaktiviteter. Videnskabernes Selskab indstiller forslag til medlemmer af Forskningsrådene.

Kontakt

Mogens Høgh Jensen, professor i Biofysik, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, +45 3532-5371, mhjensen@nbi.ku.dk